ΕΛΑΣ: Κρίσεις Αντιστρατήγων- αποστρατείες και τοποθετήσεις.

Σε εξέλιξη αν και με καθυστέρηση λόγω της “καραμπολας” με την Υπηρεσιακή διαταγή, οι κρίσεις της ΕΛΑΣ.

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Τσακνάκη και τη συμμετοχή δύο Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς, συνεδρίασε (04/03) το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας και έκρινε διατηρητέους τους Αντιστράτηγους,

  • Κωνσταντίνο Τσουβάλα,ο οποίος καταλαμβάνει τη θέση του Υπαρχηγού της ΕΛΑΣ
  • Εμμανουήλ Κατριαδάκη, ο οποίς καταλαμβάνει τη θέση του Επιτελάρχη της ΕΛΑΣ

Ενώ ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κρίθηκαν οι Αντιστράτηγοι

  • Σπυρίδωνα Παπασπύρου, μεχρι σήμερα Υπαρχηγός της ΕΛΑΣ, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και
  • Ηλία Γεωργόπουλο, μέχρι σήμερα Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Τσακνάκη, τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ως Υπαρχηγός του Σώματος
Εμμανουήλ Κατριαδάκης, ως Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
Δημήτριος Σοφιός, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας
Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας.