ΕΛΑΣ: Κρίσεις Υποστρατήγων και αποστρατείες.

Συνεχίζονται οι κρίσεις για για τους Υποστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας.


Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου ΤΣΑΚΝΑΚΗ και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος, Κωνσταντίνου ΤΣΟΥΒΑΛΑ και Εμμανουήλ ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗ, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους 21 Υποστράτηγους της Ελληνικής Αστυνομίας.
Προακτέοι στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού έκρινε τους Υποστρατήγους
ΣΟΦΙΟ Δημήτριο
ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ Κωνσταντίνο

Έκρινε διατηρητέους τους Υποστράτηγους,
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη
ΚΑΡΑΪΤΣΗ Γεώργιο
ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ Δημήτριο
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Αριστείδη
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ

Έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, 14 Υποστράτηγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, εκ των οποίων ο έναςΥποστράτηγος Ειδικών Καθηκόντων – Υγειονομικός, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, τους απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:

ΧΟΝΔΡΟ Βάϊο
ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ Γεώργιο
ΤΖΟΪΤΗ Αλκιβιάδη
ΝΙΤΣΑ Γεώργιο
ΤΣΟΥΚΝΑΔΗ Ιωακείμ
ΠΑΖΑΡΛΗ Αθηναγόρα
ΑΛΕΙΦΕΡΗ Παναγιώτη
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ Κωνσταντίνο
ΖΑΓΚΑ Δημήτριο
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Βασίλειο
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιο
ΣΟΥΓΛΙΕΡΗ Γεώργιο
ΖΑΦΕΙΡΗ Πλάτωνα – Υγειονομικό (όριο ηλικίας)

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport