Το ΣτΕ απέρριψε το αίτημα του Μένανδρου Φουρθιώτη ανάκλησης της απόφασης απόσυρσης των Αστυνομικών συνοδών

Με απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, απέρριψε οριστικά το αίτημα ανάκλησης της απόφασης του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ σε απόσυρση των Αστυνομικών συνοδών που του είχαν χορηγηθεί

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 90/2021 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, (28/04) απέρριψε το αίτημα του Μένανδρου Φουρθιώτη, σχετικά με πράξη του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ (31/03), να παύσουν τα μέτρα συνοδείας και επιτήρησης στον Μένανδρο Φουρθιώτη και τους χώρους διαμονής και εργασίας του. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο στο αιτιολογικό της απορριπτικής απόφασης, επισημαίνει «δε δικαιολογεί την χορήγηση της αιτούμενης αναστολής, η οποία πρέπει, ως εκ τούτου, να απορριφθεί», αναφορικά με βλάβη την οποία επικαλείται ο Μένανδρος Φουρθιώτης ότι θα υποστεί με την ανάκληση της αστυνομικής συνοδείας .

Η απόφαση κοινοποιήθηκε τη Μ.Τετάρτη (28/04) ενώ ο Μένανδρος Φουρθιώτης, έχει παραπεμφθεί ενώπιον του Εισαγγελέα ποινικής δίωξης.