“Ανασύσταση της ομάδας ΔΕΛΤΑ, τώρα”, της Ιωάννας Γκελεστάθη*

..”η Νεολαία του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. καλείται να δώσει μια πειστική απάντηση, στο γιατί βρέθηκε λυσσαλέα απέναντι στην αστυνομική μονάδα, η οποία είχε πατάξει αυτά τα φαινόμενα. Η δε ηγεσία του ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ. καλείται να δώσει μια πειστική απάντηση, στο γιατί συντάχθηκε με τη Νεολαία του ΣΥ.ΡΙΖ.Α… και να αποκαταστήσει την ομαλότητα ανακρούοντας πρύμναν ως προς τη διάλυση της Ομάδας Δ.ΕΛ.Τ.Α.”.

image

Η Ομάδα Δ.ΕΛ.Τ.Α. καταγράφηκε στη συνείδηση των πολιτών κατά τα χρόνια της λειτουργίας της ως η επανδρωμένη από ειδικά εκπαιδευμένο και καταλλήλως
εξοπλισμένο προσωπικό μονάδα, η οποία με απόλυτη επάρκεια έφερνε σε πέρας την αποστολή της καταστολής συγκεκριμένων εγκληματικών ενεργειών, όπως οι βανδαλισμοί δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, οι βίαιες συγκρούσεις στο περιθώριο διαδηλώσεων και οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών και οικονομικών στόχων με πρωταγωνιστές επί το πλείστον άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.
Η είδηση της κατάργησης της Ομάδας Δ.ΕΛ.Τ.Α. θα έπρεπε επομένως να προξενήσει μεγάλη έκπληξη. Η άκρα αποτελεσματικότητά της αλλά και το γεγονός, ότι η δράση της δεν επικαλυπτόταν από τη δράση καμίας άλλης μονάδας, την καθιστούσαν αναντικατάστατη. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ ωστόσο δεν εξεπλάγησαν. Η δυσαρέσκεια, την οποία είχε προκαλέσει η Ομάδα Δ.ΕΛ.Τ.Α. με την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων της στη Νεολαία του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ήταν γνωστή τοις πάσοι και οδήγησε την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ. στην καρατόμηση με συνοπτικές διαδικασίες της μονάδας.
Ακολούθησε δραματική έξαρση των επεισοδίων, των οποίων επιλαμβανόταν η εν λόγω μονάδα. Δεκάδες βομβιστικές επιθέσεις σε γραφεία κόμματος, καταδρομικές επιδρομές σε σταθμούς Μ.Μ.Μ. με τεράστιες υλικές ζημιές, δολοφονικές επιθέσεις σε Α.Τ., ανεξέλεγκτες εποχούμενες πορείες, έφοδοι αντιεξουσιαστικής ομάδας στις εγκαταστάσεις διαφόρων στόχων και ένοπλη διαδήλωση της ίδιας ομάδας αποτελούν μέρος μόνο της πολυσχιδούς δράσης των ακροαριστεριστών από την ημέρα κατάργησης της Ομάδας Δ.ΕΛ.Τ.Α..
Κατόπιν αυτών η Νεολαία του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. καλείται να δώσει μια πειστική απάντηση, στο γιατί βρέθηκε λυσσαλέα απέναντι στην αστυνομική μονάδα, η οποία είχε πατάξει αυτά τα φαινόμενα. Η δε ηγεσία του ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ. καλείται να δώσει μια πειστική απάντηση, στο γιατί συντάχθηκε με τη Νεολαία του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ. ωστόσο καλείται να πράξει κάτι περισσότερο. Καλείται συνειδητοποιώντας το ρόλο της ως του κατ’ εξοχήν θεματοφύλακα της έννοιας της ευταξίας του κράτους να διαχωρίσει τη θέση της από τη θέση της υπεράσπισης έκνομων ενεργειών, την οποία ανερυθρίαστα έχει υιοθετήσει η Νεολαία του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και να αποκαταστήσει την ομαλότητα ανακρούοντας πρύμναν ως προς τη διάλυση της Ομάδας Δ.ΕΛ.Τ.Α..

Η εν λόγω μονάδα πρέπει να ανασυσταθεί και με Π.Δ. να υπαχθεί διοικητικά στη Δ.Α.Ε.Α., καθώς το αντικείμενο δράσης της είναι συγγενέστερο με εκείνο της Υ.ΜΕ.Τ. και κυρίως της Υ.Α.Τ. παρά με εκείνο των Υποδιευθύνσεων της Αμέσου Δράσεως, στην οποία υπήγετο έως τη διάλυσή της. Έτσι θα διευκολυνθεί η συνεργασία της με την Υ.ΜΕ.Τ. και κυρίως με την Υ.Α.Τ., με τις οποίες ούτως η άλλως συνεργαζόταν στενά. Περαιτέρω είναι δικαιότερο και για τους υπηρετούντες στην Ομάδα Δ.ΕΛ.Τ.Α. να αντιμετωπίζονται υπηρεσιακά όπως οι υπηρετούντες στις Υποδιευθύνσεις της Δ.Α.Ε.Α., δεδομένου ότι τα καθήκοντά τους προσομοιάζουν εξόχως με εκείνα των υπηρετούντων στις Υποδιευθύνσεις αυτές. Η δύναμή της θα πρέπει να χωριστεί σε τέσσερα τμήματα, τα οποία θα συνυπάρχουν οργανωτικά με τα αντίστοιχα της Υ.Α.Τ., με τα οποία θα κινούνται άλλοτε παράλληλα και άλλοτε ανεξάρτητα.
Πέραν όμως της μεταβολής της διοικητικής υπαγωγής της καμία άλλη μεταβολή δεν πρέπει να ισχύσει αναφορικά με το καθεστώς, το οποίο διέπει τη μονάδα. Η Ομάδα Δ.ΕΛ.Τ.Α. είναι σχεδιασμένη για να λειτουργεί με συγκεκριμένη αριθμητική δύναμη τουλάχιστον τριακοσίων ατόμων και με συγκεκριμένη επιχειρησιακή διάρθρωση, δηλαδή με υποδιαίρεση των τμημάτων της σε ομάδες τουλάχιστον οκτώ ατόμων, ώστε αυτές να μπορούν με αποτελεσματικότητα να δρουν επικουρικά στις δυνάμεις της Υ.ΜΕ.Τ. και κυρίως της Υ.Α.Τ. αλλά και να κινούνται αυτοτελώς, οψέποτε αυτό καταστεί αναγκαίο για την αντιμετώπιση περιστατικών της αρμοδιότητάς τους. Απόφαση για ανασύσταση μιας αποψιλωμένης πλέον μονάδας ως οιονεί παραρτήματος της Υ.Α.Τ. με μοναδική αποστολή την παρουσία ολιγομελούς ομάδας παρακολουθηματικά δίπλα σε επιλεγμένη διμοιρία της εν λόγω Υποδιεύθυνσης, η οποία εφαρμόζεται εσχάτως, δεν πρόκειται να έχει απολύτως κανένα αποτέλεσμα και ως μοναδικό στόχο έχει την επικοινωνιακή διαχείριση της κατακραυγής, την οποία προκάλεσε η προδήλως παράλογη διάλυση της Ομάδας Δ.ΕΛ.Τ.Α..
Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξειδικευθούν οι γενικώς ισχύοντες για όλες τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. κανόνες εμπλοκής ως προς την Ομάδα Δ.ΕΛ.Τ.Α., ώστε να είναι σαφές το περίγραμμα, μέσα στο οποίο καλούνται να κινηθούν οι υπηρετούντες σε αυτήν. Η εξειδίκευση των κανόνων αυτών συνδυαστικά με την υπαγωγή των τμημάτων της μονάδας στα τμήματα της Υ.Α.Τ., την οποία χαρακτηρίζουν η συνοχή και η πειθαρχία, θα έχει διττό αποτέλεσμα. Αφενός να εκλείψουν φαινόμενα επίδειξης υπερβάλλοντος ζήλου, τα οποία ίσως είχαν παρατηρηθεί στο παρελθόν, αφού οι υπηρετούντες στην Ομάδα Δ.ΕΛ.Τ.Α. θα γνωρίζουν το ακριβές πλαίσιο, το οποίο τους διέπει. Αφετέρου να σταματήσει η κατά το πλείστον άδικη διαπόμπευση των ανδρών της μονάδας, αφού θα ορίζεται από κανονισμούς ο τρόπος χειρισμού περιστατικών αυξημένης επικινδυνότητας και δε θα χρεώνεται η επιλογή του τρόπου αυτού στους εκτελεστικούς βραχίονες.
Επομένως η ηγεσία του ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ. οφείλει να προχωρήσει πάραυτα στην ανασυγκρότηση της Ομάδας Δ.ΕΛ.Τ.Α. άλλως καθίσταται συνυπεύθυνη για τα αυξανόμενα σε συχνότητα και κλιμακούμενα σε ένταση περιστατικά, τα οποία άλλοτε ενέπιπταν ως προς την αντιμετώπισή τους στην αρμοδιότητα της εν λόγω μονάδας και τα οποία καθιστούν τους πολίτες ομήρους ενός υφέρποντος αντάρτικου πόλεων και διασαλεύουν κάθε έννοια ευνομίας.


image

*Ιωάννα Γκελεστάθη, δικηγόρος
**bloko.gr