Υπηρετούν ως Αστυφύλακες αλλά πληρώθηκαν ως … Δόκιμοι

Αστυφύλακες πήγαν να πληρωθούν τα πενθήμερα και διαπίστωσαν ότι είναι… Δόκιμοι

Ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους ως Δόκιμοι και ονομάστηκαν Αστυφύλακες. Οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες πρόσφατα τοποθετήθηκαν και  στην Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης της Αθήνας, και εντάχθηκαν στις διμοιρίες ως προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.

Ωστόσο διαπίστωσαν στη μηνιαία μισθοδοσία ότι αν και εργάστηκαν κανονικά ως ένστολο προσωπικό και βρέθηκαν σε διατεταγμένη υπηρεσία με τους παλαιότερους συναδέλφους τους.. ο κωδικός που είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο της ΕΛ.ΑΣ  τους εμφανίζει ακόμα ως .. Δόκιμους με τις μισθολογικές τους απολαβές στην προηγούμενη κλίμακα.

Περίπου 150 έως 180 ευρώ λιγότερα χρήματα στη μισθοδοσία των νεοεξερχόμενων

Το λάθος διαπιστώθηκε όταν απο τη Γραμματεία της Υπηρεσίας τους, θέλησαν να καταχωρήσουν τα πενθήμερα και τα νυχτερινά στους νεοεξερχόμενους,  βάσει των οποίων διαμορφώνεται και ο μισθός τους, και το σύστημα μηχανοργάνωσης τους εμφανιζε ως… Δόκιμοι και δεν τους επέτρεπε τη σχετική εντολή .

Το πρόβλημα αναμένεται να επιλυθεί καθώς έγιναν οι απαραίτητες επικοινωνίες αφού διαπιστώθηκε το λάθος.