ΒΟΥΛΗ: Προσθήκη τροπολογία, με βάση απόφαση ΣτΕ

Προσθήκη-τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει τη μείωση κατά 50% στα αναδρομικά που θα καταβληθούν στους ενστόλους και στους Δικαστικούς, στο πλαίσιο της αποκατάσταση των αποδοχών τους για το διάστημα από 1.8.2012 έως 30.6.2014 βάσει της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας σημειώνεται ότι “τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας δεν καθιστούν εφικτή την καταβολή όλου του ποσού των αναδρομικών. Κάτι τέτοιο, επισημαίνει, θα επιβάρυνε σημαντικά το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2014 και θα έθετε σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων του 2015, αφού το συνολικό κόστος από την πλήρη κάλυψη των αναδρομικών θα ανέρχονταν σε 829,4 εκατ ευρώ”.
Σύμφωνα με την τροπολογία, “τα αναδρομικά για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και για τους Δικαστικούς Λειτουργούς για το διάστημα από 1.8.2012 έως 30.6.2014 θα ανέλθουν στο ποσό των 414,7 εκατ. ευρώ και θα καταβληθούν σε βάθος τριετίας, αρχής γενομένης από το 2015. Συγκεκριμένα, για το 2015 και για κάθε ένα από τα επόμενα δύο έτη θα καταβληθούν αναδρομικά ύψους 138,2 εκατ. ευρώ”.
Σε ό,τι αφορά στα αναδρομικά των ενστόλων που αφορούν στο διάστημα από 1.7.2014 έως 31.12.2014 και ανέρχονται σε 91,4 εκατ. ευρώ, θα καταβληθούν εντός του 2014. Αντίστοιχα, όπως σημειώνεται, για τους δικαστικούς η καταβολή των αναδρομικών για το ίδιο διάστημα πραγματοποιείται ήδη από 1.7.2014 μέσω της αναπροσαρμογής των μισθών και των συντάξεων τους και έως το τέλος του έτους θα έχει καταβληθεί ποσό 34,8 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά την αναπροσαρμογή των τρεχουσών αποδοχών και των συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα ανέλθει στο 50% των αποδοχών προ των περικοπών του 2012. Στην τροπολογία διευκρινίζεται, επίσης, ότι οι αναπροσαρμογές των αποδοχών των ενστόλων δεν μεταβάλλουν την παύση της αναστολής ισχύος των μισθολογικών προαγωγών ( από 1.8.2012) και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.