Βάζουμε Like στο FB της ΕΛΑΣ*

Από τις αρχές του 2000 έχουμε περάσει σε ένα καινούριο στάδιο επικοινωνίας, όπου τα παραδοσιακά Μέσα, έχουν ξεπεραστει σε μεγάλο  βαθμό, από το Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

ΝΤΟΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ_ΑΡΘΡΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________

*
ΝΤΟΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ