Το Αρχηγείο “σφυρίζει αδιάφορα ” στις καταγγελίες μας για τις μεταγωγές κρατουμένων ψυχικά ασθενών”

Κοινή ανακοίνωση των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αναφορικά με τις μεταγωγές ψυχικά ασθενών