Τι ισχύει για τις αιτήσεις Τακτικών μεταθέσεων του Φεβρουαρίου

Ανάλυση του Αντιπροέδρου της ΠΟΑΣΥ* αναφορικά με τις περιπτώσεις τακτικών μεταθέσεων του Φεβρουαρίου

ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟ Α’ 20ΗΜΕΡΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Επειδή πολλοί συνάδελφοι θέτουν πολλά ερωτήματα σχετικά με τις Τακτικές Μεταθέσεις, τώρα που είναι η περίοδος (Α’ εικοσαήμερο Φεβρουαρίου) υποβολής των αιτήσεών τους, ειδικότερα για Αστυνομικούς με βαθμό από Αστυφύλακα έως Ανθυπαστυνόμου, καθώς επίσης και για Υπαστυνόμους Β’ και Α’ του ν. 3686/2008 (με οργανική θέση Αρχιφύλακα Με Εξετάσεις – Ανθυπαστυνόμου), βάσει των διατάξεων των άρθρων 12 και 14 του π.δ. 100/2003 (Κώδικας Μεταθέσεων Αστυνομικού Προσωπικού), σας γνωστοποιώ τα εξής:

– Δικαίωμα για υποβολή αίτησης μετάθεσης για άλλη περιοχή μετάθεσης – Νομό (ΓΑΔΑ ή ΓΑΔΘ Διεύθυνση Αστυνομίας Νομού) έχουν όσοι συνάδελφοι υπηρετούν τουλάχιστον τρία (3) έτη στην ίδια περιοχή μετάθεσης (Νομό δηλαδή ή αλλιώς Περιφερειακή Ενότητα) ή ένα (1) έτος σε Υπηρεσία δυσμενούς διαβίωσης. Επισημαίνουμε ότι μπορεί να συμπληρώσετε στην αίτηση μετάθεσης μέχρι δύο (2) περιοχές μετάθεσης και βέβαια τα μόρια πλέον υπολογίζονται με τα νέα π.δ. 75/2016 και 6/2018 με βάση την απόσταση (πιο σύντομη) από τον τωρινό τόπο συμφέροντων σας για όλα τα έτη που υπηρετείτε μακριά από αυτόν, κάτι δηλαδή που εφαρμόζεται για τους περισσότερους συναδέλφους από τότε που έγινε η αποφοίτησή τους από την οικεία Σχολή.

– Οι εξαιρέσεις των ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, έχοντες μέλος της οικογένειάς τους με αναπηρία και τρίτεκνοι) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 75/2016 που τροποποίησαν τον Κώδικα Μεταθέσεων, το π.δ. 100/2003, υποβάλλουν τώρα αίτηση μετάθεσης, ακόμα και χωρίς να υπάρχουν θέσεις προς κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της περιοχής μετάθεσής τους, όπως δηλαδή ανακοίνωσε το ΑΕΑ την 31/1/2020, στον σχετικό Πίνακα θέσεων Τακτικών Μεταθέσεων του έτους 2020. Έτσι, το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων του ΑΕΑ, το Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων δηλαδή, θα εξετάσει α) πρώτα εάν συμπληρώνουν τα αντικειμενικά κριτήρια – μόρια σε περίπτωση που εχουν εκδοθεί θέσεις και β) έπειτα εαν δεν συμπληρώνουν τα μόρια ή δεν υπήρχαν κενές προς κάλυψη θέσεις, τότε το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει με γνώμονα τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια (συγκεκριμένες οικογενειακές ανάγκες, υπηρεσιακές ανάγκες, κενές οργανικές θέσεις στη συγκεκριμένη περιοχή μετάθεσης κλπ). Γι’ αυτό χρήσιμο είναι να αναγράφεται με προσοχή η κατάσταση του συναδέλφου και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει, λόγω ακριβώς της εξαίρεσής του, όπου μπορεί βέβαια να επισυνάψει και διάφορα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την κατάστασή του, πάντοτε τεκμηριωμένα και αιτιολογημένα με συγκεκριμένα στοιχεία, με σχετική έγγραφη αναφορά, σύμφωνα με τα ισχύοντα. Υπόψη σας ότι θα πρέπει δηλαδή να αποδειχθεί η ανάγκη προστασίας της οικογένειας από το Κράτος, βάσει και των σχετικών διατάξεων του άρθρου 21 του Συντάγματος, έτσι ώστε να υποχρεωθεί, στην ουσία, η Διοίκηση να διατάξει τη μετάθεση των αιτούντων από τις ειδικές κατηγορίες αυτές.

– Επίσης, αυτήν την περίοδο μπορούν να υποβάλλονται και αιτήσεις μεταθέσεων για Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες που εδρεύουν εντός της ίδιας περιοχής μεταθέσης, εντός του ίδιου Νομού δηλαδή, οι όποιες όμως όσον αφορά τη μετακίνηση συναδέλφων είναι αρμοδιότητας του Κατώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων του ΑΕΑ, δηλαδή αυτές οι Υπηρεσίες οι οποίες δεν υπάγονται στην οικεία περιφερειακή τοπική Υπηρεσία, ήτοι ΓΑΔΑ, ΓΑΔΘ και ΔΑ Νομών της χώρας.
Αυτές για παράδειγμα είναι η ΔΕΕ, η ΔΑΕΕΒ, η ΔΙΔΗΕ, το ΤΕΑΠΑΣΑ, οι Διευθύνσεις Κλαδων του ΑΕΑ, όλες οι Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας κλπ. Ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη οι Υπηρεσίες αυτές είναι η ΥΕΕΒΕ (εγκληματολογική), η ΥΑΕΕΒΒΕ (αντιτρομοκρατική), η ΥΤΕΒΕ (τεχνικές εφαρμογές), η ΥΟΑΒΕ (Οικονομική Αστυνομία) η ΥΔΗΕΒΕ (δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος), η ΥΕΔΒΕ (ειδικές δυνάμεις),το Τμήμα Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, το Τμήμα Μουσικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος, το Επιτελείο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτές οι Αυτοτελείς Κεντρική Υπηρεσίες υποβάλλουν και σχετικες προτάσεις στο ΑΕΑ απευθείας.

– Επισημαίνεται ότι οι κατώτεροι αξιωματικοί (Υπαστυνόμοι Β’ έως και Αστυνομοι Β’) με οργανική θέση αξιωματικού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του π.δ. 100/2003, υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης τον Μάρτιο, είτε για εντός της αυτής περιοχής μετάθεσης (εσωτερική για οποιαδήποτε Υπηρεσία με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια), είτε για άλλη περιοχή μετάθεσης που πραγματοποιείται με αντικειμενικά κριτήρια – μόρια, αφού πρώτα όμως ανακοινωθούν οι κενές θέσεις κατώτερων αξιωματικών που θα καλυφθούν με τις Τακτικές Μεταθέσεις του έτους 2020.

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΟΑΣΥ
Μέλος ΕΚΑ