Η πρώτη γυναίκα Υποδιοικητή του Π.Σ. της Διοίκησης Π.Υ. Αθηνών

Σε ανδροκρατούμενα περιβάλλοντα, των Σωματων Ασφάλειας, σε ανώτατους βαθμούς και διοικητικές θέσεις, ανέρχονται τα τελευταία χρόνια γυναίκες που υπηρετούν στις Υπηρεσίες. Στη Διοίκηση της ΠΥ Αθηνών, η πρώτη γυναίκα Υποδιοικητής.

"Με την καλή συνάδελφο Γεωργία Τσάφου, την πρώτη γυναίκα Υποδιοικητή σε Π.Σ. της Διοίκησης Π.Υ. Αθηνών", σχολιάζει ο πρόεδρος της ΕΑΠΣ
“Με την καλή συνάδελφο Γεωργία Τσάφου, την πρώτη γυναίκα Υποδιοικητή σε Π.Σ. της Διοίκησης Π.Υ. Αθηνών”, σχολιάζει ο πρόεδρος της ΕΑΠΣ

..”Οι συναδέλφισσες στο Πυροσβεστικό Σώμα, εδώ και χρόνια αποτελούν μια σημαντική προστιθέμενη αξία, σε ένα επί πολλές δεκαετίες ανδροκρατούμενο οργανισμό. Η άνοδό τους στο διοικητικό μηχανισμό, πλέον είναι μια απολύτως φυσική πραγματικόττα”, σχολιάζει ο Επιπυραγος και πρόεδρος της ΕΑΠΣ, Σταμουλης Γιάννης.