Πρόσληψη επιλαχόντων πενταετών Πυροσβεστών εκ των εποχικών|ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Το ΦΕΚ για τους επιλαχόντες περιλλαμβάνεται στο τεύχος Γ αριθμός 104931/ 2-12-2015.

ΠΣ
Διαβιβάστηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο, στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, το σχετικό έγγραφο, προς συμπλήρωση επιπλέον στοιχείων για την πρόσληψη των επιλαχόντων που θα καλύψουν τα κενά, όπως το (ΑΦΜ) για τη μισθοδοσίας τους. Στο έγγραφος επίσης αποτυπώνεται ο αριθμός και η ημερομηνία της βεβαίωσης εγγραφής στο  Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, με ημερομηνία πρόσληψης τη 15η Δεκεμβρίου 2015.
Στη συνέχεια το έγγραφο (03/12) με την συμπλήρωση των στοιχείων διαβιβάστηκε εκ νέου, στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Την ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται η δημοσίευση των ονομάτων στο Φύλλο  Εφημερίδας της Κυβέρνηση και ακολουθως, οι επιλαχόντες θα ενημερωθούν για την πρόσληψη τους, με ημερομηνία τη 15 Δεκεμβρίου 2015 .
_____
*ppy-2012-ellados.blogspot.gr