Προκήρυξη νέων θέσεων προσωπικού με την ιδιότητα των Guest Officers στην EUROPOL

Εκδόθηκε διαταγή του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ προς όλες τις Υπηρεσίες για την προκήρυξη θέσεων πρόσληψης στη Europol.

Η διαταγή του Αρχηγείου (05/11 2016) διαβιβαστηκε προς όλες τις Υπηρεσίες, αναφορικά με προκήρυξη θέσεων πρόσληψης προσωπικού με την ιδιότητα των Guest Officers στην EUROPOL.

Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι όσοι φέρουν το βαθμό του Αστυφύλακα έως και Αστυνόμου Β’ με 5ετη πραγματική υπηρεσία στην ΕΛ.ΑΣ.

Στην προκήρυξη περιγράφεται το αντικείμενο εργασίας των προσληφθέντων αλλά και οι προϋποθέσεις – προσόντα των υποψηφίων.

Η σύνταξη καταλληλότητας θα γίνει από τις Υπηρεσίες έως 20/11/2016.

Πέραν των προϋποθέσεων υπάρχουν και περιοριστικές διατάξεις για τις οποίες θα πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στην Υπηρεσία του.