Πόσοι Αστυνομικοί εισάγονται ως δόκιμοι στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. για το ακαδημαϊκό έτος 2016- 2017

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, η συμπληρωματική προκήρυξη για την εισαγωγή Αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οπως αναφέρεται στα επίμαχα άρθρα, της συμπληρωματικής προκήρυξης:

  1. Ο αριθμός των αστυνομικών (ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες) που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 καθορίζεται σε πενήντα τρεις (53). Από τον αριθμό αυτόν:
    1. Ποσοστό 10%, δηλαδή πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως απόφοιτοι προηγούμενου έτους του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 (Α’ 29), χωρίς νέα εξέταση.Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Λυκείων το έτος 2014.Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2014 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2015 σε ποσοστό 60%.
    2. Ποσοστό 90%, ήτοι σαράντα οκτώ (48) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων με το σύστημα (νέο) εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193-Α’) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50-Α’) και από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν με το σύστημα που ίσχυε κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (παλαιό).Από τις θέσεις αυτές και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ. 253.1/69267/Α5 από 22/4/2016 (Φ.Ε.Κ.1232, τ. Β΄) Απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ποσοστό 4% θα καλυφθεί από υποψηφίους που θα διαγωνιστούν με το παλαιό σύστημα εισαγωγής, ενώ οι λοιπές θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα διαγωνιστούν με το νέο σύστημα εισαγωγής.
    3. Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, σύμφωνα με τα ποσοστά της περίπτωσης β’ γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Τυχόν θέσεις που δεν θα καλυφθούν από υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β’) χωρίς εξετάσεις, θα μεταφερθούν και θα προστεθούν στον αριθμό θέσεων που αντιστοιχούν στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193, τ. Α’), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50, τ. Α’) (νέο σύστημα εισαγωγής). Ομοίως, τυχόν θέσεις που δεν θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων ή Ημερήσιων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β’) (παλαιό σύστημα εισαγωγής) θα μεταφερθούν και θα προστεθούν στις θέσεις που αντιστοιχούν στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193, τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50, τ. Α’) (νέο σύστημα εισαγωγής).
  2. Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α’-152), «γονείς και τέκνα πολυτέκνων οικογενειών κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψηφίους του ίδιου άρθρου, «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».
  3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα.

Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών της παρ. 2 καλύπτεται από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας.

Ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης εδώ: [pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2016/08/fek138-2016a-1.pdf” title=”fek138-2016a”]