ΠΟΑΣΥ: Στον Αρχηγό της ΕΛΑΣ για το χρόνο εργασίας του αστυνομικού προσωπικού

Έγγραφο της Ομοσπονδίας των Αστυνομικών προς τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. για τον χρόνο εργασίας αστυνομικού προσωπικού

Με αποδέκτη τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη, και κοινοποίηση στον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Ταξίαρχο Μιχάλη Λαδομένο, η ΠΟΑΣΥ διαβίβασε το αίτημα της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαϊας, για το “χρόνος εργασίας του αστυνομικού προσωπικού”

“Κύριε Αρχηγέ,

Σας επισυνάπτουμε το υπ’ αριθ. 64/2019 από 17/10/2019 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας και τη σχετική αλληλογραφία, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και παρακαλούμε για την άμεση παρέμβαση της αρμοδίας Διεύθυνσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Από τα διαλαμβανόμενα προκύπτει αβίαστα ή μη ορθή ερμηνεία και τήρηση των διατάξεων του Π.Δ 394/2001 από τους υπηρεσιακούς παράγοντες της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, καθότι παρατηρείται κατά κόρον η επίκληση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και αυτό για λόγους που πηγάζουν από τη μη ορθολογική και χρηστή διαχείριση του αστυνομικού προσωπικού και ιδίως αυτών που επιτελούν κατ’ ουσία γραφική ή γραμματειακή υπηρεσία.

Εξυπακούεται ότι η υπέρβαση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας με διάθεση σε υπηρεσία πλέον του πενθημέρου ότι αυτός αφαιρείται, ( οι καθ’ υπέρβαση ώρες) την αμέσως επόμενη εβδομάδα όπου γεννάται το δικαίωμα χρήσης, αυτοβούλως μάλιστα από την υπηρεσία.

Από τα ανωτέρω συνεπάγεται, πως δεν θα πρέπει να καταπατείται αυθαίρετα ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας του αστυνομικού προσωπικού και η καταχρηστική αυτή άσκηση να αποφεύγεται και να εξαντλείται αυστηρώς στις περιπτώσεις των εκτάκτων και μόνο υπηρεσιακών αναγκών και όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του Σώματος, σε κάθε δε περίπτωση ομοίως να αποφεύγεται η υπερεργασία και να τηρείται το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα που αποτελεί και την κορωνίδα του συνδικαλιστικού μας κινήματος”.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.