ΠΟΑΣΥ: Αναρτήθηκαν σε POL και TAXIS οι βεβαιώσεις αποδοχών (έγγραφο)

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

Αναρτήθηκαν στο POL και στο TAXIS οι νέες βεβαιώσεις αποδοχών για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά την αποκατάσταση των λαθών που είχαν παρατηρηθεί στις βεβαιώσεις για τα αναδρομικά παρελθόντων ετών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση :

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια των ενεργειών μας (σχετ. υπ’ αριθ.: 500/7/60-α από 14/05/2020 και 500/7/60-β από 15/05/2020 έγγραφά μας), σας ενημερώνουμε ότι αποκαταστάθηκαν τα λάθη που είχαν παρατηρηθεί στις βεβαιώσεις για τα αναδρομικά παρελθόντων ετών και αφορούσαν περιπτώσεις τραυματισθέντων συναδέλφων, εν ώρα υπηρεσίας, όπως προκύπτει και από το επισυναπτόμενο έγγραφο της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας.

Οι νέες βεβαιώσεις αποδοχών διατίθενται πλέον στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες POL και TAXIS προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους μας.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΑΣΥ