Ως «αιώνιοι αρχιφύλακες» θα κρύβουμε την λειψανδρία στην ΕΛ.ΑΣ ;

Με αφορμή το ζήτημα της βαθμολογικής εξέλιξης του ένστολου προσωπικού της ΕΛΑΣ, κείμενου του πρ.ΠΟΣΥΦΥ*

Εδώ και καιρό λέμε πως το βαθμολόγιο στην Ελληνική Αστυνομία τείνει σε αδιέξοδο. Εισάγονται λίγοι, ελάχιστοι, και οι ανάγκες του χαμηλόβαθμου προσωπικού πολλές. Είδος λοιπόν προς εξαφάνιση το χαμηλόβαθμο προσωπικό.
Από την άλλη, υπάρχει και μια κατηγορία προσωπικού που είναι καταδικασμένο να παραμείνει στάσιμο για 24 (!!!) χρόνια στον ίδιο βαθμό. Το αστυνομικό προσωπικό που προέρχεται από συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς αποτελεί σχεδόν το ¼ της συνολικής αστυνομικής δύναμης της ΕΛ.ΑΣ. Αυτό λοιπόν το προσωπικό παρόλο που δεν προσλήφθηκε πριν το 1995 αλλά πολύ μεταγενέστερα, ενώ έχει προαχθεί μέσα σε 16 χρόνια 4 φορές και σήμερα βρίσκεται στο βαθμό του Αρχιφύλακα, είναι καταδικασμένο να παραμείνει στον βαθμό αυτό για τα υπόλοιπα 24 έτη καθώς δεν υπάρχει πλαίσιο εξέλιξης.
Δεν είναι λοιπόν οι λιγοστοί αρχιφύλακες μονάχα που παρέμειναν στο Σώμα και είχαν εισαχθεί πριν το 1995, αλλά είναι το 25% του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. που θα παραμείνει βαθμολογικά στάσιμο για πάνω από δύο δεκαετίες.
Ήδη όμως η διάκριση και ο διαχωρισμός των «ευεργετημένων» έγινε με τα μισθολογικά κλιμάκια και τις κατηγορίες Β’ και Γ’. Ομοιόβαθμοι διακρίνονται κατά την προέλευσή τους και κατηγοριοποιούνται με διαφορετικά μισθολόγια. Αύριο θα επιχειρηθεί και η βαθμολογική τους εξέλιξη μέσα από τις μισθολογικές αυτές κατηγορίες προκαλώντας ιδιαίτερες ανισότητες.
Ως ΠΟΣΥΦΥ θέσαμε έγκαιρα την ανάγκη της βαθμολογικής εξέλιξης στην Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. για την κατηγορία μας. Η βαθμολογική στασιμότητα για τα επόμενα 24 έτη, για το προσωπικό που προέρχεται από συνοριακούς φύλακες θα πρέπει να αρθεί. Σε κανέναν οργανισμό και σε κανένα Σώμα δεν υπάρχει τέτοια στασιμότητα. Η εμπειρία και η προϋπηρεσία του προσωπικού είναι ανάγκη να αντικατοπτρίζεται και από τον βαθμό. Δυστυχώς η τεράστια λειψανδρία στην ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να κρυφτεί με την βαθμολογική στασιμότητα, και η Ηγεσία θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσει το φαινόμενο των «αιώνιων αρχιφυλάκων» που προσλήφθηκαν μετά το 1995 !

____________

* Χαρέλας Παναγιώτης, Πρόεδρος ΠΟΣΥΦΥ