ΔΣΑ: Ποσό €48.070 υποχρεούται να επιστρέψει υπάλληλος κατηγορούμενος για κατάχρηση

Οριστική – προσωρινώς εκτελεστή – απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, για επιστορφή ύψους ποσού €48.070 στα ταμεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2012, όταν διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω

Ύστερα από έλεγχο, προέκυψε ότι υπάλληλος του ΔΣΑ, επιφορτισμένος να πληρώνει εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ υποθηκοφύλακες κλπ) λάμβανε χωρίς σχετική κατάχωρηση, χρήματα από τα ταμεία του Δικηγορικού Συλλόγου, γαι προσωπική .. διευκόλυνση. Ο υπάλληλος απολύθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ενώ ενατίον του κινήθηκε ποινική διαδικασία – η οποία εκκρεμεί στα Δικαστήρια- καθώς και αστική διεκδίκηση με αγωγή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΣΑ, «Εξεδόθη οριστική, προσωρινώς εκτελεστή εν όλω, δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών (υπ’ αριθ. 965/2019), επί αγωγής του ΔΣΑ κατά υπαλλήλου του, με την οποία κρίθηκε ότι η υπάλληλος είχε διαπράξει απάτη κατά του Συλλόγου (δια της παράνομης είσπραξης ποσών από το ταμείο) και υποχρεώθηκε να καταβάλει προς τούτο στον ΔΣΑ, το ποσό των 48.070 ευρώ νομιμοτόκως».