Οι θέσεις των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ στις Διευθύνσεις Αστυνομίας με αντικειμενικά κριτήρια

Προκήρυξη για τις θέσεις των κατωτέρων Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ με αντικειμενικά στις Τακτικές Μεταθέσεις με αντικειμενικά κριτήρια

Λίστα με τις κενές θέσεις ανα Διεύθυνση Αστυνομίας των κατωτέρω Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας από το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ έως και του Αστυνόμου Β’, όπως προκηρύχτηκαν στις ετήσιες (2021) Τακτικές Μεταθέσεις με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια)