Οι προτάσεις της ΣΚΟΕ για τα οπλα σκοποβολής

Oι προτάσεις της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος για τα οπλα σκοποβολής σε επικαιροποίηση/ τροποποίηση της ΚΥΑ 4325/1999 “περί όπλων σκοποβολής” προς τον Υφυπουργό πολιτισμού και αθλητισμού όπως υποβλήθηκε από το Νοέμβριο (2021)

Το κείμενο με τις προτάσεις της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος έχει αποσταλεί προς όλους τους Σκοπευτικούς Συλλόγους και τα Σωματεία Σκοποβολής

Είχε προηγηθεί κοινοποίηση (29/12 2020) προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κειμένου το οποίο τροποποιήθηκε και το σχέδιο κοινοποίησε (30/11 2021) η ΣΚΟΕ στα Σωματεία. Από την ανάγνωση μεταξύ των δύο σχεδίων ΚΥΑ, προκύπτουν τροποποιήσεις- παρεμβάσεις που προστέθηκαν στο αρχικό πρωτότυπο κείμενο από τη ΣΚΟΕ, όπως παρατίθενται σε επισημάνσεις οσως ασχολούνται ενεργά με το άθλημα της Σκοποβολής.

Στο αρχικό κείμενο, προστέθηκαν απαγορευτικές διατάξεις που αφορούν το μήκος κάννης των όπλων όπως στην παλαιά ΚΥΑ 4325 του 1999, που δεν υπήρχε σχετική υπόμνηση σε περιορισμό στο αρχικό κείμενο.

Επισης στο άρθρο 2 προστέθηκε διάταξη η οποία επιβάλει σε ανήλικο αθλητή να είναι κάτοχος Δ.Α.Ι. για να εξασκηθεί με αεροβόλο όπλο, καθώς δεν απαιτείται άδεια για την κατοχή του, εντός του χώρου του σκοπευτηρίου, με το αρχικό κείμενο να μην επιβάλει την έκδοση Δ.Α.Ι.

Στο άρθρο 3 που αφορά την αγορά και κατοχή σκοπευτικών βοηθημάτων προστέθηκε ότι δύνανται να χρησιμοποιούνται σε όλα τα κατεχόμενα όπλα. Το αρχικό κείμενο δεν το περιγράφει, καθώς ο συντάκτης του δεν το έκρινε απαραίτητο δεδομένου ότι η άδεια κατοχής οπτικών έχει καταργηθεί.

Προστέθηκαν υποχρεωτικές συμμετοχές σε αγώνες ως κριτήριο για την απόκτηση και διατήρηση αθλητικού εξοπλισμού, με αυστηρότερους όρους από την παλαιά ΚΥΑ 4325 του 1999. Το αρχικό σχέδιο δεν επιελάμβανε υποχρεωτικές συμμετοχές σε αγώνες για την αγορά και διατήρηση αθλητικού εξοπλισμού.

Έχει αφαιρεθεί η Ένωση αθλητικών Σωματείων, όπως προβλέπεται, παράμετρο που το αρχικό κείμενο είχε προβλέψει καθώς επιβάλλονται από τον νέο αθλητικό νόμο.

Επιπλέον έχει αφαιρεθεί η προθεσμία των δέκα ημερών για την έκδοση των βεβαιώσεων από την Ομοσπονδία, κάτι που ανέφερε το αρχικό σχέδιο και προβλέπεται νομικά. Ενώ έχει αφαιρεθεί η έκδοση πάσης φύσεως βεβαιώσεων ατελώς, ενω το αρχικό κείμενο, προστατεύοντας τους αθλητές, επέβαλε την έκδοση πάσης φύσεως βεβαιώσεων επί πληρωμή.

Προστέθηκε ανώτατο όριο αγοράς οχτώ όπλων από επίλεκτους αθλητές, σε αυτό το σημείο το αρχικό σχέδιο δεν επέβαλε ανώτατο όριο σε αυτή την κατηγορία.

Επίσης προστέθηκε ότι για την αγορά εξομοιωτή σκοποβολής απαιτείται άδεια αγοράς της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
Το αρχικό σχέδιο απαλλάσσε τους αθλητές σκοποβολής από τη γραφειοκρατική διαδικασία, καθιστώντας την αγορά και κατοχή τους ελεύθερη.

Προστέθηκε η έκδοση προσωρινού Δ.Α.Ι. λίγων ημερών της οικίας Ομοσπονδίας προκειμένου αλλοδαπός αθλητής να συμμετάσχει σε αγώνα σκοποβολής στην χώρα μας. Το αρχικό κείμενο που είχε εισαχθεί ως πρωτότυπο σχέδιο δεν προβλέπει αυτή την παγκόσμια νομική πρωτοτυπία, η οποία δύναται να δυσφημίσει την χώρα παγκοσμίως, αποτρέποντας τον σκοπευτικό τουρισμό.

Προστέθηκε διάταξη η οποία εξαιρεί την είσοδο των κυνηγών στα σκοπευτήριο εάν δεν γίνει υποχρεωτικά αθλητής!
Το αρχικό πρωτότυπο σχέδιο επιτρέπει την είσοδο στα σκοπευτήρια ΟΛΩΝ των κατηγοριών νόμιμων οπλοκατόχων, με ότι αυτό συνεπάγεται προς όφελος των σωματείων που τα διαχειρίζονται από τις πωλήσεις φυσιγγίων προς αυτούς, την διάθεση (επί πληρωμή φυσικά) εκπαιδευτών του σωματείου για εκπαίδευση και λοιπά έσοδα που δύναται να προκύψουν!

Και αφαιρέθηκαν οι διοικητικές κυρώσεις, κάτι που ανέφερε το αρχικό σχέδιο, από τη ΓΓΑ προς την ομοσπονδία σε περίπτωση μη τήρησης προθεσμιών που αφορούν έκδοση βεβαιώσεων κτλ, προς όφελος και διευκόλυνση των αθλητών.

Στο τροποποιημένο κείμενο προστέθηκαν, χωρίς να υπάρχει μνεία στο αρχικό πρωτότυπο, μεταβατικές διατάξεις, προκειμένου οι ήδη κάτοχοι όπλων να προβούν στην ανανέωση αδείας με τα νέα, δυσκολότερα δεδομένα (υποχρεωτικοί αγώνες ανά τύπο όπλου κτλ.).

Ενώ αναφορικά με τις διατάξεις σε άρθρα και παραγράφους που αφορούν την ιδιογόμωση, οι εμπλεκόμενοι με την αθλητική Σκοποβολή αναμένουν τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του τελικού κειμένου.