Νέος ΠΚ, κατάργηση πταισμάτων: Χωρίς ποινικές κυρώσεις η περιύβριση νεκρού, η βλασφημία των Θείων και η διασπορά fake news

Κατάργηση των πταισμάτων, μεταξύ άλλων, προβάλει το Σχέδιο Νόμου του νέου Ποινικού Κώδικα, που βρίσκεται σε διαβούλευση, έως τη 14η Απριλίου 2019.

Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις, καταργούνται άρθρα τα οποία συνδέονται άμεσα με τη θρησκεία, την πίστη, την οικογένεια, τους νεκρούς, καταργείται το πταίσμα της μη καταβολής κομίστρου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κ.α

ΣΣύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κατά την παρουσίαση, η φιλοσοφία των νέων διατάξεων κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: «Εξορθολογισμός αδικημάτων, νέο ποινολόγιο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και εναρμόνιση της νομοθεσίας στα διεθνή δεδομένα χωρίς εκπτώσεις στα ατομικά δικαιώματα».

Με τις προωθούμενες αλλαγές Δεν προκύπτουν ποινικές κυρώσεις,  για όποιον,

Καθυβρίζει δημόσια τα Θεία,
Καθυβρίζει δημόσια και κακόβουλα με οποιονδήποτε τρόπο την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού ή άλλη αναγνωρισμένη θρησκεία,
Προβαίνει σε περιύβριση νεκρού και τέφρας νεκρού,
Προβαίνει σε περιύβριση τάφου,
Αφαιρεί αυθαίρετα νεκρό από νεκροταφεία (τυμβωρυχία), σπίτι, νοσοκομείο, κ.ά.
Αφαιρεί αυθαίρετα την τέφρα νεκρού από εκείνους που έχουν δικαίωμα να τη φυλάξουν,
Προκαλεί ή διεγείρει δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο τους πολίτες σε μεταξύ τους βιαιοπραγίες ή σε αμοιβαία διχόνοια με αποτέλεσμα να διαταράσσει η κοινή ειρήνη,
Κυκλοφορεί στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς χωρίς εισιτήριο.
Καταρτίζει ή να συμμετέχει σε ένοπλη ομάδα που δεν αποβλέπει στη διάπραξη εγκλημάτων, την εφοδιάζει με πολεμοφόδια ή αναλαμβάνει την αρχηγία της ομάδας,
Παράγει και να κυκλοφορεί ατιμώρητα ψευδείς ειδήσεις (fake news).

Προκαλεί ή να διεγείρει με οποιονδήποτε τρόπο και με πρόθεση πρόσωπο ή πρόσωπα που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις να παραβούν υπηρεσιακή υποχρέωση τους,
Προκαλεί ή να διεγείρει με οποιονδήποτε τρόπο και με πρόθεση πρόσωπο που έχει υποχρέωση να στρατευθεί να μην υπακούσει στην πρόσκληση όταν το καλέσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις να υπηρετήσει την θητεία του,
Καταστήσει με πρόθεση, μόνος ή με τη βοήθεια άλλου, τον εαυτό του ανίκανο (ολικά ή μερικά, διαρκώς ή πρόσκαιρα) να υπηρετήσει στο στρατό -δηλαδή για να αποφύγει τη στράτευση- με ακρωτηριασμό, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
Μεταχειριστεί απατηλά μέσα για ν’ αποφύγει ο ίδιος ή κάποιος άλλος, ολικά ή μερικά, διαρκώς ή πρόσκαιρα, την υποχρέωση για στράτευση,
Φύγει στο εξωτερικό, χωρίς τη σχετική άδεια που απαιτεί ο στρατολογικός νόμος, για να αποφύγει τη στράτευση,
Φύγει στο εξωτερικό και να μην επιτρέψει εγκαίρως για να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.
Εμποδίσει τις συνεδριάσεις Συλλόγων, Σωματείων, Ιδρυμάτων, κ.λπ.

_______________

Πηγή: lawandorder.gr