Το νέο Διοικητικό της ΕΑΠΣ

Σε Σώμα το νεο Προεδρείο των Αξιωματικών του ΠΣ

Μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος από τις πρόσφατες εκλογές για το ΔΣ της ΕΑΠΣ, συνήλθαν τα νεοεκλεγμένα μέλη του ΔΣ της και εξέλεξαν το νέο Προεδρείο του, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του καταστατικού.

Από την παραπάνω συνεδρίαση, προέκυψε η σύνθεση του νέου Προεδρείου του ΔΣ της ΕΑΠΣ, η οποία είναι η ακόλουθη:

• Πρόεδρος: Παντελεάκος Φίλιππος
• Αντιπρόεδρος: Μανιάτης Αναστάσιος
• Γεν. Γραμματέας: Τσόγκας Νικόλαος
• Ταμίας: Βιντζηλαίος Γεώργιος

• Μέλη:

Τσίγκας Κωνσταντίνος
Ξηρόκωστας Κωνσταντίνος
Παππάς Αναστάσιος

Επίσης με απόφαση του ΔΣ ορίζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες στα μέλη του ΔΣ και της εξελεγκτικής επιτροπής:

• Υπεύθυνος κινητοποιήσεων και συντονισμού των Περιφερειακών Επιτροπών : Τσίγκας Κωνσταντίνος
• Υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων : Σταμούλης Ιωάννης & Τσίγκας Κωνσταντίνος
• Εκπρόσωπος στην επιτροπή του Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας : Τσόγκας Νικόλαος (με αναπληρωτή) Ξηρόκωστα Κωνσταντίνο.
• Εκπρόσωποι στην FEU (Ομοσπονδία Ενώσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης) : Αναστάσιος Παππάς και Ιωάννης Σταμούλης.

Επίσης ορίσθηκαν μέλη του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για επιμέρους Δράσεις που απαιτείται η συμμετοχή της ΕΑΠΣ.