Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν Φορείς και Σωματεία στον χώρο της ιδιωτικής Ασφάλειας

Φορείς και τα Σωματεία που υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας

Σε συνέχεια επαφών και συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν από Φορείς και Σωματεία εργαζομένων στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλειας, υπεγράφη την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020, μνημόνια συνεργασίας, με στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ τους, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την διερεύνηση τρόπων βοήθειας προς το κοινωνικό σύνολο, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη από τον ”Πανελλήνιο Σωματείο Ασφάλειας Προσώπων Υποδομών και Χρηματαποστολών Ο Οδυσσέας”, εκπροσωπήθηκε από το Πρόεδρο του Δ.Σ. Κώστα Ηλιόπουλο, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνοδών Ασφαλείας, εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Νίκο Πιπέρογλου, το Σωματείο Εργαζομένων Ι.Ε.Π.Υ.Α. Δυτικής Κρήτης, εκπροσωπήθηκε από τον Γιώργο Μανουσάκη, το Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών, εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο Ξένια Γεωργιάδου- καθώς επίσης συμμετείχαν ο Δημήτριος Χριστοδουλόπουλος, Εκπρόσωπος του ΕΠΙΚΟΥΡΩ, ο Εκπαιδευτής του IDAFK, Ανδρέας Κουστούκης και στελέχη των Δ.Σ όλων των Φορέων.