ΚΥΑ για την άρση του απορρήτου και τη δημόσια πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους πολιτικών φρονημάτων

Άρση του απορρήτου και δημοσιοποίηση των 2.500 περίπου φακέλων ατομικών φρονημάτων που φυλάσσονται στα αρχεία υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

image

Σύμφωνα με κοινή απόφαση, άρεται η καταχώριση απορρήτου και επιτρέπεται η δημόσια πρόσβαση σε 2.500φακελους στους οποίους είχε περιοριστεί το δικαίωμα πρόσβασης και καθίστανται εφεξής προσιτοί.
α) Στα πρόσωπα που αφορούν
β) Στους συζύγους και τους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εφόσον τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης δεν ζουν. Ειδικά στην περίπτωση αυτή η ύπαρξη εν ζωή πλησιέστερων συγγενών αποκλείει το δικαίωμα των απώτερων συγγενών της ίδιας ρίζας, με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης
γ)Με απλή εξουσιοδότηση των αναφερομένων προσώπων σε οποιονδήποτε τρίτον
δ) Κατόπιν άδειας της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων σε πρόσωπα, τα οποία για λόγους ιστορικής έρευνας ή/ και επαγγελματικούς ζητούν την κατά τα ανωτέρω πρόσβαση.

Κατά το παρελθόν είχε εκδοθεί σχετική μια υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 672, τεύχος Β’/ 8-9-1989), με την υπογραφή των τότε υπουργών Προεδρίας Αθ. Κανελλόπουλου, Δικαιοσύνης Φ. Κουβέλη και Δημόσιας Τάξης Γιάννη Κεφαλογιάννη, σύμφωνα με την οποία οι φάκελοι πολιτικών φρονημάτων θα παραδοθούν στην ιστορική έρευνα μετά την πάροδο εικοσαετίας, το 2009.
Πριν εκπνεύσει η προθεσμία νέα υπουργική απόφαση (ΦΕΚ1832, τεύχος Β’/3-9-2009) με την υπογραφή των τότε υπουργών Εσωτερικών Πρ. Παυλόπουλου, αναπληρωτή Εσωτερικών (υπεύθυνου του υπουργείου Δημόσιας Τάξης) Χρ. Μαρκογιαννάκη και Δικαιοσύνης Ν. Δένδια, παράτεινε για ακόμα 20 χρόνια, ανοίγματος των φακέλων που αφορούσαν τα πολιτικά φρονήματα, για το 2029.
Με την κοινή απόφαση (2016) την οποία συνυπογράφουν οι Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νίκος Παρασκευόπουλος, καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, άρεται η καταχώριση απορρήτου και δημοσιοποιούνται τα αρχεία  2.500 φακέλων.
Όπως διευκρινίζεται ισχύς της απόφασης αρχίζει δεκαπέντε ημέρες μετά την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.