“Κράτηση επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών στη μισθοδοσία Αστυφυλάκων προερχόμενων από Ειδικούς Φρουρούς”

Ενημέρωση από τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Κωνσταντίνο Χύτα.

“Πολλά τα ερωτήματα συναδέλφων Αστ/κων που πρόσφατα προήχθησαν στο βαθμό, προερχόμενοι από Ε.Φ.

Η κράτηση της κατηγορίας αυτής εν ολίγοις οφείλεται στο ότι το μισθολόγιο δεν εφαρμόστηκε αναδρομικά από 01/01/2017 και ενώ έπρεπε να έχουν χορηγηθεί κάποιες αυξήσεις λόγω μισθολογικής ανέλιξης, αυτές δεν έχουν καταβληθεί ακόμα. Εν αντιθέσει, κρατήθηκαν αναδρομικά χρήματα τα οποία η κατηγορία αυτή δεν έχει λάβει ακόμα, λόγω κακής διαχείρισης του νέου μισθολογίου.
Θα έπρεπε λοιπόν από την αναδρομικότητα να προκύψουν κάποιες αυξομειώσεις και συνεπώς να γίνουν κάποιοι συμψηφισμοί, όπου εκεί θα πρόεκυπτε μια διαφορά καταβολής επιδόματος μείον 30 με 50 € περίπου (και όχι πχ 350 €). Αυτό βέβαια είναι μόνο για την τρέχουσα μισθοδοσία και θα διορθωθεί στις επόμενες μισθοδοσίες”.