Κιλερέρ, Λάρισας: Εγκατάσταση μόνιτορ στο γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας και κάμερες σε επιτήρηση της περιμέτρου του Τμήματος

Υλοποιήθηκε το αίτημα των υπηρετούντων στο ΑΤ Κιλελερ της Λάρισας, για εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας με κάμερες για την επιτήρηση περιμέτρου της Αστυνομικής Υπηρεσίας

Αναφέρει η επίσημη συνδικαλιστική ανακοίνωση, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λάρισας, «Μετά από αίτημα συναδέλφων του ΑΤ Κιλελέρ, το Σωματείο προέβη μέσω χορηγίας, στην εγκατάσταση μόνιτορ για τις κάμερες στο γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας και μιας επιπλέον κάμερας για παρακολούθηση του χώρου στάθμευσης των υπηρεσιακών οχημάτων.

Επιπλέον όσον αφορά το αίτημα εγκατάστασης κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στο διάδρομο του ορόφου, ενημερώνουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η όλη διαδικασία και ευελπιστούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουν εγκατασταθεί».