Καταμέτρηση οπλισμού σε αποθήκες του στρατού και οπλαποθήκες της ΕΛΑΣ.

Με εσωτερική διαταγή υψιλής διαβάθμισης, προς το ΓΕΣ και προς το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ έχει διαβιβαστεί  αίτημα καταγραφή στις αποθήκες οπλισμού των στρατιωτικών εγκαταστάσεων καθώς επίσης και στον υπηρεσιακό χρεωμένο οπλισμό των Αστυνομικών Υπηρεσιών.

Με κοινοποίηση σε όλες τις μονάδες καθώς επίσης και σε “ευαίσθητες” ειδικές υπηρεσίες, του Ελληνικού Στρατού καθώς και προς ολα τα Αστυνομικά Τμήματα, διαβιβάστηκε αίτημα από την Αντιτρομοκρατιική Υπηρεσίας, στο οποίο ζητείται από τους Διοικητές, να πραγματοποιήσουν αναλυτική καταγραφή του οπλισμού στις οπλαποθήκες και στους χώρους φύλακης όπλων, καθώς επίσης να γίνει καταγραφή του υπηρεσιακού εξοπλισμού -τεχνικά μέσα-που βρίσκεται στη διάθεση των Υπηρεσιών.

Όπως επισημαίνουν υπηρετούντες τόσο στην ΕΛΑΣ, όσο και σε στρατιωτικές Υπηρεσίες , δεν είναι η πρώτη φορά που διβιβάζεται ανάλογο αίτημα, ωστόσο για Ειδικές Υπηρεσίες του Στρατού, τα στελέχη τους, τέθηκαν και σε επιφυλακή.

Δεν αποκλείεται ωστόσο, να εξετάζεται μεταξύ άλλων από το αντιτρομοκρατικό επιτελείο, με δεδομένο διαρροές οι οποίες προσδιορίζουν επικείμενη δράση ασύλληπτων μελών του ένοπλου αντάρτικου πόλης, στο επόμενο διάστημα, και σχετικά ευρήματα σε προγενέστερες έρευνες του ΕΑ σε συνεδιασμό με μαρτυρικες καταθέσεις για τους δράστες επιθέσεων, τις οποίες στη συνέχεια ανέλαβε η ΟΛΑ, το ενδεχόμενο οπλισμός ο οποίος έχει εντοπισθεί σε κρυσφύγετα και γίαφκες των ομάδων του ένοπλου αντάρτικου πόλης, λόγω του χρωματισμού που φέρει- πράσινο χακί- να έχει αφαιρεθεί από κάποιο στρατόπεδο της ελληνικής επικράτειας.

Ώστόσο, σύμφωνα με στελέχη του Ελληνικού Στρατού, αντίστοιχα αιτήματα έχουν κατατεθεί και κατά το παρελθόν, και δεν έχει προκύψει έως τώρα απαλλοτρίωση οπλισμού.

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport