"Η μη τήρηση κανόνων πυρασφαλείας δεν είναι μια απλή αμέλεια. Μπορεί να είναι εγκληματική".

Στην χώρα μας κατά τη διάρκεια του 2013, σύμφωνα με την στατιστική του Π.Σ.εκδηλώθηκαν 18.036 αστικές πυρκαγιές. Σε αυτές τις πυρκαγιές  έχασαν την ζωή τους 25 πολίτες, τραυματίστηκαν 15 Πυροσβέστες και 34 ιδιώτες, ενώ ακόμα 30 ιδιώτες υπέστησαν εγκαύματα.

του Πυράρχου Γιάννη Σταμούλη, Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ

Τον θλιβερό αυτό, τραγικό θα μπορούσαμε να πούμε κατάλογο της πύρινης καταστροφής, συμπληρώνει και η οικονομική  αποτίμηση των καταστροφών από τις πυρκαγιές που ανέρχεται στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό  των 114.559.458 ευρώ, με έναν όχι και τόσο ενδελεχή υπολογσμό.

Στην πλειονότητα αυτών των πυρκαγιών, η αποφυγή της αμέλειας σε συνδυασμό με την ευλαβική τήρηση της νομοθεσίας πυρασφαλείας, θα μπορούσαν να  ελαχιστποιήσουν τις ενάρξεις πυρκαγιών, πρεριόριζοντάς τις, σε αυτές που ώς υπαίτιο θα είχαν την εγκληματική πρόθεση καιθώς την “Ανωτέρα Βία”

Παρά την παραπάνω θλιβερή αποτύπωση, η απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα, καθώς   και η παράβαση διατάξεων για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού τιμωρείται με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο.

Μιά πταισματική δηλαδή αντιμετώπιση πράξεων ή παραλείψεων που οδηγούν τις περισσότερες φορές σε τραγικά αποτελέσματα.

Προς το παρόν για να μην προσθέσω κάτι παραπάνω, θα μεταφέρω ένα απόσπασμα που έγραψε πριν μερικές δεκαετίες, το 1982 ο Υπαρχηγός  του Π.Σ. Κων. Χουσιανάκος, σε ένα εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο “στοιχεία πυρασφαλείας”.

Ο τ.Υπαρχηγός  περιγράφει μιά πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 1/2/1974  στην Αθήνα, στο ισόγειο μιας παλιάς κατοικίας, στην οποία ο επιχειρηματίας είχε αποθηκεύσει σε μεγάλες ποσότητες φιαλίδια υγραερίου αναπτήρων, διάφορα απορρυπαντικά, κενά πλαστικά φιαλίδια, χαρτοκιβώτια και άλλα καύσιμα και εύφλεκτα είδη, γράφει χαρακτηριστικά: “επιπλέον για να κερδοσκοπήσει από αναμενόμενη  αύξηση τιμών είχε σ αυτό το χώρο και 72 σιδερένια βαρέλια καθαρό ή φωτιστικό οινόπνευμα, ασετόν, καθαρή βενζίνη και άλλα. Δεν έφθαναν όλα αυτά, αλλά εκεί  μέσα εμφιάλωνε παράομα τα εύφλεκτα αυτά υγρά, χωρίς να λάβει τα προβλεπόμενα – έστω στοιχειώδη προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα προστασίας.”

Οπως γράφει ο κ.Χουσιανάκος, ο  επιχειρηματίας μάλιστα, απέκρυψε την ύπαρξη αυτών των υλικών στη σχετική ερώτηση του Επικεφαλή Αξιωματικού της Πυροσβεστικής, με αποτέλεσμα ενώ η επιχειρηση  της πυρόσβεσης  βρισκόταν σε εξέλιξη, να εκραγεί ένα βαρέλι οινοπεύματος,τραυματίζοντας σοβαρά τον ίδιο,  οποίος ήταν Διοικητής του Β΄Π.Σ. Αθηνών, τον επικεφαλή Ανθυποπυραγό της πυροσβεστικής εξόδου, έναν  Αρχιπυροσβέστη, 2 αστυνομικούς, 1 στρατιώτη και 2 πολίτες.

Ο συγγραφέας τ.Υπαρχηγός καταλήγει: “όσο για τις ποινικές κυρώσεις, ο επιχειρηματίας αυτός εξαγόρασε ποινή 9 μηνών και  10  ημερών. Είναι και αυτό μιά περίπτωση που μας διακιώνει όταν επιμένουμε  να θεσπιστεί μια επαρκής και αυστηρή νομοθεσία και να δοθεί νομοθετική εξουσία στο Πυροσβεστικό Σώμα, για την τήρηση των επιβαλλόμενων μέτρων πυροπροστασίας μς σαφείς και αυστηρές  κυρώσες γι αυτούς που δεν τα τηρούν”.