ΣτΕ: Αντισυνταγματικός ο αποκλεισμός πρόσληψης γυναικών Ειδικών Φρουρών (2000).

Κατά πλειοψηφία κρίθηκε με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) αντισυνταγματικός ο αποκλεισμός των γυναικών από την προκήρυξη (2000) ως Ειδικοί Φρουροί, στην ΕΛΑΣ.

Με βάση τον Νόμο 734/1999, ο οποίος προέβλεπε ότι για την κάλυψη των θέσεων ειδικών φρουρών, λόγω του επικινδύνου και των ιδιαιτεροτήτων των εργασιακών συνθηκών απαιτούνται ιδιαίτερα φυσικά και σωματικά προσόντα και για το λόγο αυτό προσλαμβάνονται μόνο άνδρες, η απόφαση κρίθηκε αντισυνταγματική. image

Το 2003, το νομοθετικό πλαίσιο τροποποιήθηκε, και με το Ν.3181/2003 επέτρεψε την πρόσληψη Ειδικών φρουρών και των γυναικών.

Γυναίκα υποψήφια παρά τη σχετική απαγόρευση, είχε δηλώσει συμμετοχή στην προκήρυξη του 2000, για την πρόσληψη 1400Ειδικών Φρουρών. Η αίτηση της γυναίκας υποψήφιας απερρίφθη, αφού σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ίσχυε, αφού δικαίωμα συμμετοχής είχαν Έλληνες πολίτες ‘αρρενες στο γένος”. Στη συνέχεια, η υποψήφια προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και δικαιώθηκε. Ωστόσο, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης άσκησε έφεση κατά της απόφασης, η οποία και απορρίφθη με την υπ’ αριθ. 3018/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

image

Οπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης που εξέδωσε η Ολομέλεια του ΣτΕ: «Η επίκληση στην εισηγητική έκθεση του ν. 2734/1999 των καθηκόντων των ειδικών φρουρών, καθώς και του στοιχείου του επικινδύνου και των ιδιαιτεροτήτων των εργασιακών συνθηκών των καθηκόντων αυτών, η άσκηση των οποίων απαιτούν ιδιαίτερα φυσικά και σωματικά προσόντα, δεν αποτελούν λόγω της γενικότητάς τους, σε συνδυασμό και με τα διδάγματα της κοινής πείρας, κριτήρια συγκεκριμένα και πρόσφορα να δικαιολογήσουν το θεσπιζόμενο αποκλεισμό των γυναικών από το σύνολο των δραστηριοτήτων των ειδικών φρουρών».

image

Τελικά η γυναίκα προσελήφθη ως Ειδικός Φρουρός με την επταμελή σύνθεση του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ να επιμένει -παρά την κατάργηση του αποκλεισμού- ότι πρέπει να λυθεί το Συνταγματικό ζήτημα, κρίνοντας τελικά αντισυνταγματικό τον αποκλεισμό των γυναικών, έχοντας εκδικάσει και αναμένεται η έκδοση απόφασης σχετικά με το θέμα της νομιμότητας της θέσπισης ορίου αναστήματος, που ανέρχεται στο 1,70, για άνδρες και γυναίκες για την εισαγωγή τους στην Αστυνομία.