Η φιλική “εξυπηρέτηση” προκαλεί έντονο διχασμό και δυσλειτουργίες μεταξύ των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας

Τροπολογία για την “Αρχαιότητα Αξιωματικών” στο Πυροσβεστικό Σώμα σε πλήρη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία στα Σώματα Ασφαλείας και το Στρατό

Αφορμή η εν κρυπτών ψήφιση τροπολογίας που το μόνο ουσιαστικό που προσέφερε στο Πυροσβεστικό Σώμα ήταν η ικανοποίηση της επιθυμίας ενός χαμηλόβαθμου Αξιωματικού μικρής επαρχιακής πόλης, να ξεπεράσει στην ιεραρχία αρχαιότερους συναδέλφου του όπως αναφέρουν στελέχη της πυροσβεστικής σε ανακοίνωσή τους. Ενώ συνεχίζουν: Αυτό προκάλεσε και προκαλεί μια σειρά από δυσλειτουργίες και διχόνοιες , καταστάσεις που δεν είχαν προβλεφθεί, διότι υποβάθμισε αναιτιολόγητα ομοιόβαθμους Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος αποφοίτους της ίδιας σχολής.

Συγκεκριμένα στις 11-04-2023 Μεγάλη Τρίτη, την ώρα που έκλεινε η Βουλή ψηφίστηκε ο Νόμος 5043/2023 (ΦΕΚ A 91 – 13.04.2023). Στο Άρθρο 71 «Αρχαιότητα Αξιωματικών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 94 ν. 4662/2020» συμπεριλήφθηκε νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία: « Στην παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), περί αρχαιότητας Αξιωματικών , προστίθεται περ. δ΄ ως εξής: «δ. Οι Αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της περ. α΄ της παρ. 20 του άρθρου 39 του παρόντος, είναι αρχαιότεροι από τους ομοιόβαθμούς τους, οι οποίοι προέρχονται από το Ειδικό Τμήμα της περ. β΄ της παρ. 20 του ίδιου άρθρου.»

Μια τροπολογία η οποία είναι σε πλήρη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία που επικρατεί σε όλα τα Σώματα Ασφαλείας και τον Στρατό, περί «Αρχαιότητας κάθε βαθμού των Αξιωματικών, Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων σε κάθε βαθμό η οποία προσδιορίζεται από το έτος κτήσης του βαθμού».

Το γεγονός αυτό δημιούργησε μια μη κανονική κατάσταση, όπου Αξιωματικοί απόφοιτοι του έτους 2021 είναι νεότεροι των ομοιοβάθμων τους αποφοίτων της ίδιας Σχολής οι οποίοι πρόκειται να αποφοιτήσουν στο μέλλον.

Κάποιοι παρακίνησαν και παραπλάνησαν την τότε πολιτική ηγεσία να περάσει μια τέτοια ρύθμιση δίχως να λάβουν υπόψιν τους τις άμεσες επιπτώσεις που θα προκαλούσε στο διοικητικό και επιχειρησιακό έργο αφού σχεδόν κάθε έτος θα υπάρχει εναλλαγή στη σχέση μεταξύ διοίκησης και διοικουμένων.

Η συγγραφή της τροπολογίας αυτής έγινε πρόχειρα και με τέτοιο τρόπο που προκαλεί ερωτηματικά (κατατέθηκε εμβόλιμα, χωρίς καν να αναρτηθεί σε διαβούλευση), μετά από πρόταση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και όπως ήταν φυσικό έχει προκαλέσει από τότε μια διαρκή αγανάκτηση αλλά και απογοήτευση στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μάλιστα κάθε φορά που πάει να βρεθεί μια λύση, στην στρεβλή κατάσταση που δημιούργησε η “επείγουσα” ρύθμιση στο άρθρο 94παρ.δ του Ν.4662/2020 και καταστρατήγησε την αρχαιότητα των αποφοίτων του Ειδικοί ένα αόρατο χέρι μπλοκάρει τη διαδικασία. Και μάλλον δεν είναι και τόσο αόρατο.Την ώρα λοιπόν που οι Πυροσβέστες έδιναν τη μάχη τους καθημερινά, εργαζόμενοι σε δύσκολες συνθήκες μας, κάποιοι φρόντισαν εκμεταλλευόμενοι καταστάσεις και προσωπικές φιλικές σχέσεις για να κάνουν πράξη τον προσωπικό του στόχο εις βάρος της Αξιοκρατίας της Δικαιοσύνης και της Υπηρεσιακής Τάξης μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουν τον προσωπικό τους εγωισμό. Ενώ όλοι γνωρίζουν ότι :
Η εν λόγω τροπολογία είναι σε πλήρη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία που επικρατεί σε όλα τα Σώματα Ασφαλείας και τον Στρατό, περί «Αρχαιότητας κάθε βαθμού των Αξιωματικών, Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων και η οποία προσδιορίζεται από το έτος κτήσης του βαθμού».Η μόνη διαφορά των δύο τμημάτων είναι ο τρόπος εισαγωγής.

Η τροπολογία αυτή αποτελεί κατάλυση ιεραρχίας μεταξύ αποφοίτων της ίδιας σχολής, οι οποίοι με τον ίδιο τρόπο εξεταστικής διαδικασίας απέκτησαν ίδιο Δίπλωμα αυτό της Επαγγελματικής Επάρκειας Ανθυποπυραγού. Και μάλιστα θεσμοθετήθηκε ξαφνικά 2.5 έτη μετά την αποφοίτηση μας, δημιούργησε μια διαχρονικά στρεβλή κατάσταση, όπου Αξιωματικοί απόφοιτοι του έτους 2021 θα είναι νεότεροι των ομοιόβαθμων τους αποφοίτων της ίδιας Σχολής οι οποίοι αποφοιτήσαν τον Ιούνιο του 2023, με άμεσες επιπτώσεις στο Διοικητικό και Επιχειρησιακό έργο του Σώματος αφού σχεδόν σε κάθε περίοδο προαγωγών, θα παρατηρούνται εναλλαγές στη Διοίκηση Κλιμακίων, Γραφείων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των στελεχών, προκαλώντας ανεπανάληπτες καταστάσεις με αρνητικό αντίκτυπο στην ομαλή διεξαγωγή του μάχιμου επιχειρησιακού έργου.
Η επενέργεια της στρεβλής αυτής διάταξης θα προκαλεί διαχρονικά ανωμαλία στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών αφού η ιεραρχία θα εναλλάσσεται σχεδόν ανά έτος.
Σε ένα έτος από τώρα και κάθε έτος που θα ακολουθήσει, η ιεραρχία θα εναλλάσσεται και θα προκαλεί δυσχέρειες στην υπηρεσιακή καθημερινότητα.
Κάποιοι αντί να θωρακίσουν την επιμόρφωση των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος πιστεύουν ότι με την υποβάθμιση του Ειδικού Τμήματος θα πετύχουν το στόχο τους.
Το Αρχηγείο δεν επιθυμούσε δικαστική λύση και απέφυγε την εκδίκαση της προσφυγής με το τέχνασμα της μη κατάθεσης απόψεων στο Διοικητικό Εφετείο ώστε να υπάρξει αναβολή για τον Ιούνιο του 2024. Επισημαίνεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2 τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών.

Εμείς τηρήσαμε τις υποχρεώσεις μας, κρατήσαμε ψηλά το επιχειρησιακό έργο και θέλουμε δικαιοσύνη και τήρηση όσων η Υπηρεσία μας υποσχέθηκε. Δεν θέλουμε γενικεύσεις ή συνέχιση νοοτροπίας άλλων δεκαετιών. Δυστυχώς κάποιοι, έχοντας ισχυρούς φίλους είναι δέσμιοι ιδεοληψιών και εγωιστικών συμπεριφορών.

Παραμένουμε πιστοί στο αγώνα της Δικαιοσύνης, αφιερωμένοι στο Καθήκον μας απέναντι στον πολίτη και όχι σε προσωπικές επιδιώξεις εις βάρος άλλων συναδέλφων.

__________________

* eviathema.gr