Η ανθρωπογεωγραφία των αιτημάτων ασύλου

Τα αιτήματα ασύλου καθ υπόδειξη των διακινητών, υποβάλλονται με την άφιξη των λαθρομεταναστών στα σημεία πρώτης υποδοχής *

Όπως προκύπτει από τα επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία, το σύνολο των αιτήσεων ασύλου που έχουν υποβληθεί, από 07.06.2013 έως 29.02.2020, ανέρχονται στα 299.620 αιτήματα. Οι αιτήσεις ασύλου ανά φύλο στο σύνολό τους, είναι 202.234 άνδρες (67,5%) και 97.386 γυναίκες (32,5%).

Για τον Φεβρουάριο (2020) ωστόσο οι αιτήσεις ασύλου ανέρχονται σε 8.794, με το (49,4%) και αφορούν ηλικίες ηλικίες από 18-34 ετών, με τα αιτήματα να ανέρχονται στα 147. 945 . Εκ των αιτημάτων ασύλου οι 5.824 αιτήσεις έχουν υποβληθεί από άνδρες (66,2%), και 2.970 γυναίκες (33,8%). Επίσης, 12.415 στο σύνολο, είναι αιτήματα ασύλου από ασυνόδευτα ανήλικα τα οποία – ανά φύλο- πρόκειται για 11.310 αγόρια 11.310 (91,1%), και 1.105 κορίτσια (8.9%)

Όπως αποτυπώνεται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου, οι αιτήσεις ασύλου ανά χώρα προέλευσης, ενώ μέχρι το 2018 οι προερχόμενοι από Συρία και Αφγανιστάν ήταν σχεδόν στις ίδιες ποσοστώσεις, το 2019 εντοπίζεται υπερδιπλάσιος αριθμός 23.8126 Αφγανών, έναντι των 10.856 Σύρων. Το Φεβρουάριος 2020 καταγράφονται 3.619 Αφγανοί έναντι 1.476 Σύριων.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρατηρείται κορύφωση για τις ποσοστιαίες ετήσιες μεταβολές των αιτήσεων ασύλου το διάστημα του 2019 έως τέλος Φεβρουαρίου 2020. Είχε προηγηθεί ανάλογη αύξηση της μεταβολής 2015 με 2016 και μετέπειτα ετήσια ανοδική ποσοστιαία μεταβολή γύρω στο 15% ανά έτος, με τα ποσοστά να κινούνται στα ίδια περίπου επίπεδα.

Να σημειωθεί ότι στις εξετάσεις ουσίας ασύλου Α’ βαθμού για τους ενήλικες αιτούντες, στο σύνολό τους, ήταν απορριπτικές για το 53,7% , ενώ το μήνα Φεβρουάριο (2020) τα αιτήματα απορριπτικής ουσίας ήταν το 66,4% των αιτημάτων. Κατά τα προηγούμενα έτη ανάλογη κορύφωση, απορριπτικών αιτημάτων εντοπίζεται το 2016 (επί ΣΥΡΙΖΑ), με το ποσοστό στο 70,9%.

Στα ασυνόδευτα ανήλικα, οι εξετάσεις ουσίας ασύλου Α’ βαθμού στο σύνολο ανέρχονται στο 63,3% ως απορριπτικής ουσίας, ενώ μόνο το Φεβρουάριο (2020) σε ποσοστό 84,5% ήταν απορριπτικά. Ανάλογη κορύφωση, είχαν παρουσιάσει τα στατιστικά τη διετία  2016 και 2017, επί ΣΥΡΙΖΑ, με 73% και 72,6% αντίστοιχα.
________________________________________

* Στατιστικά της υπηρεσίας ασύλου (ημερομηνία επικαιροποίησης 09.03.2020)