Εξαίρεση των αστυνομικών ως μάρτυρες από την καταχρηστική εμφάνιση σε δίκες

Αλλαγές με εξαίρεση των αστυνομικών ως μάρτυρες σε δίκες επιφέρει σχετική ρύθμιση η οποία εντάχθηκε στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Η υποχρεωτική παρουσία αστυνομικών για να καταθέσουν ως μάρτυρες σε ακροαματική διαδικασία για υποθέσεις από τις οποίες μπορεί να εχει παρέλθει και δεκαετία, αλλαζει με ρύθμιση ω οποία εντάχθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης στο νομοσχέδιο για τις Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Η επίμαχη διάταξη διαμορφώνεται, ως προς το Άρθρο 63, στο άρθρο 215 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται παρ. 5, που ορίζει τα ακόλουθα:

«Αστυνομικοί και λοιποί προανακριτικοί υπάλληλοι που έχουν καταθέσει στην προδικασία δεν καλούνται στο ακροατήριο αλλά αναγιγνώσκονται οι καταθέσεις τους. Ο εισαγγελέας και το δικαστήριο μπορούν κατ’ εξαίρεση να παραγγείλουν την κλήτευσή τους, αν η εξέτασή τους στο ακροατήριο είναι αναγκαία για την ασφαλή διάγνωση της κατηγορίας».

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις που επιφέρουν μεταξύ άλλων και την αποδιοργάνωση στις υπηρεσίες καθώς ναι το πρόβλημα που προέκυπτε καθώς ο αργός ρυθμός εκδίκασης των υποθέσεων είχε συνέπεια σε κάποιες περιπτώσεις αστυνομικοί να έχουν αλλάξει υπηρεσίες και οργανική και ήταν υποχρεωμένοι να παρίστανται ως μάρτυρες σε δίκες στις οποίες ελάχιστα είχαν ενθύμηση στις λεπτομέρειες.

Η ΠΟΑΣΥ εκφράζει την ικανοποίησή της για αυτήν την εξέλιξη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «με την ως άνω ρύθμιση, θα αποφευχθούν οριστικά οι γνωστές επιπτώσεις των δυσλειτουργιών της δικαιοσύνης στην αστυνομική καθημερινότητα, όπως αυτές έχουν επισημανθεί από το συνδικαλιστικό μας κίνημα και αφορούν τις άσκοπες μετακινήσεις εξαιτίας των συχνών αναβολών των δικών, την αποδιοργάνωση της αστυνόμευσης, την καταπάτηση του πλαισίου εργασίας – υπηρεσίας των αστυνομικών, την ψυχική τους καταπόνηση, τη μη αποζημίωση των οδοιπορικών εξόδων και πολλών άλλων προβλημάτων».