Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέλης, επί το έργο (Video)

Οι Εθελοντές Πυροσβεστες του Κλιμακίου της Πεντέλης, δημιουργησαν (Video) με τη συνεισφορά τους στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής και την επιχειρησιακή συνδρομη τους σε συμβάντα.