‘Ερευνα για την ηλικιακή κατανομή του προσωπικού του ΠΣ και τις προεκτάσεις της στη λειτουργία και στο μέλλον του Σώματος

Η Ένωση Πτυχιούχων ΠΣ παρουσιάζει το πρώτο μέρος της μεγάλης έρευνας και μελέτης που πραγματοποιεί για την ηλικιακή κατανομή του προσωπικού του και τις προεκτάσεις της στη λειτουργία και στο μέλλον του Σώματος,

Ξεκινώντας από τους εν ενεργεία Αξιωματικούς , στο πλαίσιο της έρευνας, διαπιστώνεται καταρχήν:

  • Μ.Ο. της ηλικίας των Αξιωματικών είναι υψηλός καθώς ανέρχεται στα 44,7 έτη
  • Δεν υπάρχει πυραμίδα ιεραρχίας, όταν η ενδιάμεση βαθμίδα των Ανώτερων Αξιωματικών αποτελούν το 61,2% του συνόλου
  •  Το 60% των Ανώτερων Αξιωματικών ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 46-52 ετών
  • Οι μεγάλοι σε ηλικία Ανώτεροι Αξιωματικοί «πιέζονται» ηλικιακά για ταχύτερες προαγωγές με αποτέλεσμα διαχρονικά να εμφανίζονται διαλυτικές τάσεις στην ιεραρχία

Σε συνέχεια της παρουσίασης για την ηλικιακή κατανομή του προσωπικού του ΠΣ και τις προεκτάσεις της στη λειτουργία και στο μέλλον του Σώματος, αναφορικά με τους υπηρετούντες Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης διαπιστώνεται ότι ο Μ.Ο. της ηλικίας των ΠΠΥ ανέρχεται στα 49,29 έτη, ενώ το 69,12% των υπηρετούντων ΠΠΥ έχει ηλικία άνω των 46 ετών και το  27,33%  του συνόλου των εν ενέργεια ΠΠΥ έχει ηλικία άνω των 55 ετών, ηλικία κατά την οποία το χαμηλόβαθμο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό μπορεί αυτεπαγγέλτως να αφυπηρετήσει και να συνταξιοδοτηθεί.