Έρευνα στα δικαιολογητικά πρόσληψης για την τελευταία σειρά των Ειδικών Φρουρών κατά την πρόσληψή τους στην ΕΛ.ΑΣ

Αφορμή τα διαδοχικά και επαναλαμβανόμενα επεισόδια με Ειδικούς Φρουρούς της τελευταίας σειράς που προσελήφθησαν στην ΕΛ.ΑΣ

Η διαδικασία άμεσης πρόσληψης των 1500Ειδικών Φρουρών στην ΕΛΑΣ, λόγω των ελλείψεων σε έμψυχο δυναμικό, ως προς τη διαδικασία της αξιολόγησης και της σύνταξης των σχετικών πινάκων κατάταξης, και του σύντομου διαστήματος από την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την εισαγωγή τους στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ, αποφασίστηκε οι υποψήφιοι να καταθέσουν  στα δικαιολογητικά τους υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με το ποινικό τους μητρώο – καθώς για την έκδοσή του υπήρχαν σχετικές καθυστερήσεις. Σε άλλες περιπτώσεις οι υποψήφιοι δήλωναν ότι κατέχουν πιστοποιημένη επάρκεια γλωσσομάθειας ή τίτλους σπουδών, έγγραφα για τα οποία ήταν υπόλογοι να προσκομίσουν σε μεταγενέστερο χρόνο. Με αφορμή τα διαδοχικά περιστατικά στα οποία εμπλέκονται Ειδικοί Φρουροί, σε σχετικό δειγματοληπτικό έλεγχο – όπως μεταφέρεται στο NantiaReport.gr- έχουν προκύψει ..”αναντιστοιχίες”, με ψευδείς βεβαιώσεις και πλαστά δικαιολογητικά.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και εφόσον βεβαιωθούν οι ενδείξεις για όσους έχουν προκύψει, πρόκειται να ολοκληρώσουν την σύντομη “υπηρεσιακή” πορείας τους στην τάξεις της ΕΛ.ΑΣ και τις θέσεις τους να καταλάβουν οι επιλαχόντες.