Η επιτήρηση των Hot Spots ΔΕΝ είναι αρμοδιότητα της Αστυνομίας!

“..δεν έχει ουδεμία αρμοδιότητα στην επιτήρηση των Ανοιχτών Κέντρων Φιλοξενίας (Hot Spots) (..) η Ελληνική Αστυνομία δεν είναι υπεύθυνη, βάσει του νόμιμου και θεσμικού πλαισίου που διέπει την αποστολή και τη λειτουργία της, οσον αφορά την επιτήρηση των Ανοιχτών Κέντρων”..

Το έχουμε τονίσει ξανά ότι η Ελληνική Αστυνομία ως δημόσιος Οργανισμός – Θεσμός δεν έχει ουδεμία αρμοδιότητα στην επιτήρηση των Ανοιχτών Κέντρων Φιλοξενίας (Hot Spots). Πρόκειται για ελεύθερους ανθρώπους που έχουν υπηρεσιακά έγγραφα για τη διαμονή τους στη χώρα μας, οπότε ο Ελληνική Αστυνομία δεν είναι υπεύθυνη, βάσει του νόμιμου και θεσμικού πλαισίου που διέπει την αποστολή και τη λειτουργία της, οσον αφορά την επιτήρηση των Ανοιχτών Κέντρων. Ως Αστυνομικό Συνδικαλιστικό Κίνημα επισημαίνουμε τα εξης:

– Οι Αστυνομικοί ουδέποτε εμβολιάστηκαν και είναι σχεδόν ανύπαρκτη η χορήγηση ιατρικών εφοδίων όπως ιατρικές μάσκες, ιώδιο, οινόπνευμα, γάζες, γάντια κλπ πρόλογο που αυτό προβλέπεται από το π.δ. 45/08 για την υγιεινή και την ασφάλεια των Αστυνομικών.

– Σύμφωνα με τη νομοθεσία που αναφέρει την επιτήρηση μεγάλων συγκέντρωσεων και συναθροισεων ανθρώπων για την αποτροπή εγκληματικών πράξεων και τη διασφάλιση αυτών (π.δ. 141/91), αυτό μπορεί να συμβαίνει μόνο σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις και για συγκεκριμένο μόνο χρονικό πλαίσιο, οπότε δεν μπορεί να γίνει εφαρμογή αυτών των νομικών διατάξεων στα Hot Spots καθόσον η παραμονή και λειτουργία αυτών όπως αποδεικνύεται είναι μόνιμη για πολλούς μήνες. Δηλαδή δεν μπορεί σε μόνιμη βάση σε αυτά τα Hot Spots να βρίσκονται αστυνομικοί και να κάνουν επιτήρηση.

– Εξάλλου δεν μπορεί 3 με 4 Αστυνομικοί να βρίσκονται σε υπηρεσία επιτήρησης Hot Spots όπου στο καθένα από αυτά παραμένουν 800 με 1000 Πρόσφυγες.

– Η συνολική διαχείριση στο Μεταναστευτικό-Προσφυγικό ζήτημα δεν μπορεί να γίνει αποκλειστικά και σχεδόν μόνο από την Ελληνική Αστυνομία η οποία έχει ως καθήκον την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την αστυνόμευση της κοινωνίας.

– Ενώ η εγκληματικότητα αυξήθηκε και ο συνολικός αριθμός υπηρετούντων Αστυνομικών μειώθηκε λόγω συνταξιοδοτησεων και μη προσλήψεων στο Σώμα, δεν είναι υπέρ του Δημοσίου συμφέροντος να επιβαρύνεται η Ελληνική Αστυνομία με μια αρμοδιότητα η οποία δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με την πάταξη της εγκληματικότητας και την αποστολή της.

– Όλες οι Υπηρεσίες από την αδίκημενη “Αστυνομικά” περιοχή της Θεσσαλονίκης στην οποία λειτουργούν τώρα πάνω από 11 Hot Spots και γενικότερα ολόκληρη η Βόρεια Ελλάδα μαζί και με τα νησιά από το Βόρειο Αιγαίο χρειάζονται άμεσα ενισχύσεις και σε έμψυχο δυναμικό και σε υλικοτεχνική υποδομή, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν και να διασφαλίσουν ότι και θα εκτελέσουν άψογα τα καθήκοντα της υπηρεσίας γενικότερα και τους εργαζόμενους Αστυνομικούς.

– Όπως προκύπτει από ασφαλή συμπεράσματα στην πραγματικότητα η επιτήρηση των Ανοιχτών Κέντρων Φιλοξενίας λειτουργεί σε βάρος της αστυνόμευσης αφού μάχιμοι αστυνομικοί μετακινήθηκαν από Υπηρεσίες πρώτης γραμμής στη μάχη της εγκληματικότητα, στα Hot Spots με ό,τι αυτό “αρνητικό” αποτέλεσμα επιφέρει στην ασφάλεια του πολίτη.

Σ.Κ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης
Μέλος ΕΚΑ
“δίπλα στον συνάδελφο”