Επικύρωσε το ΣτΕ: Αποζημίωση 800.000€ στη μητέρα και την αδελφή του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Αποζημίωση ύψους #€800.000 καλείται να καταβάλλει η Πολιτεία στην οικογένεια του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Επικύρωσε με απόφασή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αποζημίωση ύψους #€800.000, οχτώ χρόνια μετά τα γεγονότα το Δεκέμβρη του 2008, στην οικογένεια του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Ήταν, το 2013 όταν οι συνήγοροι της μητέρας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, Τζίνα Τζαλικιάν και της αδερφή του, κατέθεσαν αγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο αξιώνοντας από το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωση ως “ψυχική οδύνη” για την απώλεια του 15άχρονου, ύψος ποσού #€2 εκατ. στη μητέρα του και #€700.000 στην αδερφή του.

Το 2015 το Διοικητικό Πρωτοδικείο με απόφασή του, επιδίκασε #€900.000 για “ψυχική οδύνη” στους οικείους του- επιμερίζοντας το ποσό σε #€650.000 για τη μητέρα του και #€250.000 στην αδερφή του. Κατά της συγκεκριμένης απόφασης ασκήθηκαν εφέσεις και από τις δύο πλευρές.

Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής, κατέθεσαν αίτημα για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, υποχωρώντας κατά #€100.000 από το συνολικό ποσό που είχε επιδικάσει το Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους επικύρωσε στις #€800.000 την αξίωση της οικογενειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στο  αστικό “μέρος” της υπόθεσης. Το ποινικό μέρος της υπόθεσης με έφεση που ασκήθηκε στην πρωτόδικη απόφαση , εκδικάζεται στο ΜΟΔ Λαμίας, με την Έδρα να έχει διακοψει ύστερα από αίτημα της πολιτικής αγωγής, για τις 23 Δεκεμβρίου 2016.