ΕΝ.ΑΣ.Υ Δυτικής Αττικής: “Χρειαζόμαστε ως Αστυνομία όσο και η κοινωνία, Αστυνομικούς καταρτισμένους”

..”κάποιοι φοιτούν ήδη σε σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι οποίοι δυστυχώς βάση του ισχύοντος Νόμου θα πρέπει υποχρεωτικά να διαγραφούν από αυτές προκειμένου να φοιτήσουν στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ. Σε περίπτωση δε που κάποιοι εξ αυτών φοιτούν ήδη στις ανωτέρω σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και πετύχουν την εισαγωγή τους σε κάποια άλλη πανεπιστημιακή σχολή υποχρεούνται να δηλώσουν παραίτηση από τις ανωτέρω Αστυνομικές Σχολές”..

image

“Ξεκίνησε η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος αρκετοί πολίτες όπως και συνάδελφοι θα μετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία προκειμένου να εισαχθούν στις σχόλες Αστυφυλάκων αλλά και στην σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.
Κάποιοι εξ αυτών φοιτούν ήδη σε κάποιες σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι οποίοι δυστυχώς βάση του ισχύοντος Νόμου θα πρέπει υποχρεωτικά να διαγραφούν από αυτές προκειμένου να φοιτήσουν στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ. Σε περίπτωση δε που κάποιοι εξ αυτών φοιτούν ήδη στις ανωτέρω σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και πετύχουν την εισαγωγή τους σε κάποια άλλη πανεπιστημιακή σχολή υποχρεούνται να δηλώσουν παραίτηση από τις ανωτέρω Αστυνομικές Σχολές.
Και διερωτώμεθα, ποιο σκοπό εξυπηρετεί η ανωτέρω κατάσταση;
Δεδομένου ότι κάποιος ο όποιος έχει εισαχθεί και αποφοιτήσει επιτυχώς από τις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ήδη εξασφαλίσει την επαγγελματική του αποκατάσταση και η απόκτηση κάποιου άλλου πτυχίου δεν στερεί την επαγγελματική αποκατάσταση από κάποιον άλλον ανάλογο πτυχιούχο, δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο θα πρέπει να ασκείται τροχοπέδη στην επιπλέον μόρφωση των αυριανών στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Δόθηκαν αγώνες, κατεβλήθησαν και ακόμη καταβάλλονται ,προσπάθειες από όλες τις πλευρές προκειμένου να ξεφύγουμε από την κατηγορία του <> και να μεταβούμε στην εποχή του σύγχρονου επαγγελματία Αστυνομικού .
Σήμερα χρειαζόμαστε  τόσο εμείς  σαν αστυνομικό σώμα όσο και η κοινωνία, αστυνομικούς   καταρτισμένους  που να διαθέτουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και μόρφωση τόσο κοινωνική όσο και εγκυκλοπαιδική προκειμένου να έχουν την απαιτούμενη επάρκεια έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν το υπέρτατο αγαθό της ασφάλειας στον πολίτη.
Με το να αναγκάζουμε αυριανά στελέχη του σώματος να παραιτούνται του δικαιώματος στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση , το μόνο που καταφέρνουμε είναι να στερούμε τόσο από την αστυνομία όσο και από την κοινωνία ένα καλύτερο αύριο.
Θα πρέπει άμεσα αυτό το θέμα να επανεξεταστεί και να γίνουν οι απαιτούμενες  ενέργειες τόσο από την πολιτική όσο και από την φυσική ηγεσία ούτως ώστε όχι μόνο να μην δημιουργούνται προσχώματα αλλά αντιθέτως να δίνονται επιπλέον κίνητρα στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ ως προς την κατεύθυνση της περαιτέρω εκπαίδευσης και επιμόρφωσης .
Η Ένωσή μας δεσμεύεται να προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια προκειμένου να δοθεί λύση στο ανωτέρω κατά κοινή παραδοχή μείζονος σημασίας πρόβλημα.
Για το Δ.Σ.