ΕΛΑ: Αλλαγές στο οργανόγραμμα των Αστυνομικών Υπηρεσιών στο Λεκανοπέδιο- Αυτοτελής Υπηρεσία ΟΠΚΕ Δυτικής Αττικής

Προεδρικό Διάταγμα για την αναδιάρθρωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Αττικής με ενίσχυση της αστυνόμευσης σε περιοχές της Αθήνας και στην Περιφέρειας της Δυτικής Αττικής

Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών της Αττικής, προβλέπεται στο Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο υπεγράφη (11/11) με στόχο την αποδοτικότερη και αμεσότερη επιχειρησιακή ανταπόκριση των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ στο Νομό Αττικής και τις Περιφέρειές του.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, στο Τμήμα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) το οποίο διοικητικά υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Επιχειρησιακών Δράσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, υπάγεται το νεοσύστατο Τμήμα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Δυτικής Αττικής με έδρα το Δήμο Αχαρνών.

Κατ’ επανάληψη η τοπική αυτοδιοίκηση είχε υποβάλλει σχετικά αιτήματα προς την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για ενίσχυση να αυτόνομες Αστυνομικές Υπηρεσίες για τη Δυτική Αττική, καθώς η εγκληματικότητα στην περιοχή παρουσιάζει ιδιομορφίες στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά .

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στο Προεδρικό Διάταγμα, στην Υποδιεύθυνση Επιχειρησιακών Δράσεων, συστήνεται το Τμήμα Ειδικών Δράσεων στο οποίο υπάγεται η ΔΡΑΣΗ -ανασύσταση της καταργημένης ΔΕΛΤΑ-, και η Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ αποκτά θεσμική υπόσταση στο οργανόγραμμα του υπηρεσιακού σχεδιασμό και επιχειρησιακή υπαγωγή, αφού μέχρι πρότινος λειτουργούσε ως αναφορά με αποφάσεις τις Ηγεσίας.

Ενώ παράλληλα συστήνεται αυτοτελές Τμήμα για το Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφάλειας (ΚΕΑ), με αποστολή την «παρακολούθηση, καθοδήγηση και συντονισμό των διατιθέμενων δυνάμεων, για τη διαχείριση περιστατικών και συμβάντων δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Σε περιπτώσεις πολύ σοβαρών και κρίσιμων περιστατικών ή συμβάντων, καθώς και όταν απαιτείται συνδυασμένη δράση ή διάταξη δυνάμεων και μέσων κατά την εκδήλωση γενικευμένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας στην περιοχή ευθύνης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ), τον κεντρικό επιχειρησιακό συντονισμό του ως άνω Κέντρου, αναλαμβάνει το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο/Γ.Α.Δ.Α.».