ΕΛ.ΑΣ: Ο πίνακας θέσεων κατώτερων Αξιωματικών για τις Τακτικές Μεταθέσεις του έτους, με αντικειμενικά κριτήρια

Εκδόθηκε η διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις θέσεις κατώτερων Αξιωματικών για τις Τακτικές Μεταθέσεις του έτους 2022 με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια)