Καθυστερήσεις στην κίνηση επί της Αττικής οδού, στο ύψος της Κηφισίας προς Ελευσίνα

Τροχαίο οδικό ατύχημα, έχει προκαλέσει καθυστερήσεις στην κίνηση των τροχοφόρων, στο αστικό οδικό δίκτυο και στην έξοδο προς την οδό ταχείας κυκλοφορίας, της Αττικής Οδού

Λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Κηφισίας, στην έξοδο προς Ελευσίνα, στην Αττική Οδό, έχει προκαλέσει κυκλοφοριακή ανάσχεση στην κίνηση των τροχοφόρων. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν καθυστερήσεις από τον κόμβο της Πεντέλης μέχρι και τον κόμβο της Κηφισίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη διαχείριση της “Αττική Οδός”, καθυστερήσεις παρουσιάζονται και μετά τον κόμβο του Ασπροπύργου μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας.