Δυτική Μακεδονία: Aνακλήσεις διορισμών τριών Αστυνομικών- Συνοριακών, με πλαστούς τίτλους σπουδών

Ανακλήσεις τριών τοποθετήσεων Αστυνομικών- Συνοριακών, οι οποίοι υπηρετούσαν στη Δυτική Μακεδονία, ανακοινώθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

image

Αστυνομικός- Συνοριακός που υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης, δύο επίσης Αστυνομικοί- Συνοριακοί, υπηρετούντες στη Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς τέθηκαν εκτός Σώματος όταν διαπιστώθηκε ότι είχαν υποβάλλει πλαστούς τίτλους σπουδών.
Στην περίπτωση του Αστυνομικού από την Κοζάνη, κατά το δειγματοληπτικό έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του ατομικού φακέλου της αστυνομικού- προσελήφθη στην Ελληνική Αστυνομία ως Συνοριακός Φύλακας-, διαπιστώθηκε ότι προσκόμισε, εν γνώσι της, πλαστό Απολυτήριο Λυκείου, καθώς αποτελούσε σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις απαραίτητο τυπικό προσόν πρόσληψής της, και μοριοδοτείτο επιπλέον, με το γενικό βαθμό που φέρεται να αναγράφεται στο πλαστό έγγραφο.
Αντίστοιχη περίπτωση εντοπίσθηκε και στην Καστοριά, με παραποιημενο βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου, κατά την υποβολή δικαιολογητικών για την προσληψη στην Ελληνική Αστυνομία ως Συνοριακος.
Στην δεύτερη περίπτωση που εντοπίσθηκε στην Καστοριά, διακριβώθηκε ότι ο Αστυνομικός Συνοριακός, υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με δύο υπεύθυνες δηλώσεις χωρίς να έχει δικαίωμα, καθόσον στερείτο το απαραίτητο προσόν διορισμού – πρόσληψης (υπερέβαινε το 32ο έτος της ηλικίας του), προσκομίζοντας εν γνώσει του, πλαστό τίτλο σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου), πλαστό πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πλαστό πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καστοριάς, πλαστό αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α΄ και παραποιημένο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας, ως προς την ημερομηνία γεννήσεως.


*kozan.gr, seleo.gr