«Διαίρει και Βασίλευε» Τώρα και στην Άμεση Δράση

Για μια ακόμα φορά η πολιτική και φυσική ηγεσία διάλεξε να κάνει ένα βήμα οπισθοδρόμησης για την υπηρεσία, η οποία ζει για τον πολίτη παρέχοντας ανιδιοτελώς την προσφορά της· προσφορά ζωτικής σημασίας για την λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας.
Για πρώτη φορά, σαν αστυνομικοί πιστέψαμε ότι αυτή η αναδιάρθρωση θα είναι ουσιαστική στο να εξοικονομήσει πόρους, ανθρώπινους και χρηματικούς και θα εκσυγχρονίσει την ελληνική αστυνομία. Παρόλα αυτά, οι δυσχέρειες που προκαλεί είναι αμέτρητες.
Με το νέο Π.Δ. της αναδιάρθρωσης, η Άμεση Δράση κατακερματίζεται και δημιουργούνται έξι τμήματα, ακολουθώντας τη λογική του «Διαίρει και βασίλευε». Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω είναι η έγκριση νέων κονδυλίων, τα οποία, σε κάθε άλλη περίπτωση, θα μπορούσαν να διοχετευθούν για την ενίσχυση του στόλου των περιπολικών της Άμεσης Δράσης, για την περαιτέρω αξιοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού της και σε άλλες ενέργειες τέτοιου τύπου.
Αρχικά, δυσχεραίνει την μετακίνηση του προσωπικού, αφού οι αστυνομικοί που υπηρετούν σε κάθε τμήμα της Άμεσης Δράσης δε δύναται να εκτελέσουν υπηρεσία σε άλλο τμήμα της, ενώ την ίδια ώρα θα απαιτούνται περαιτέρω ανούσιες γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη διάθεση προσωπικού σε μέτρα τάξης και επίσης, αποδυναμώνεται ο σκληρός πυρήνας της, το κέντρο επιχειρήσεων, αφού θα υπάρχει φυγή προσωπικού προς τα αρμόδια τμήματα.
Από την άλλη μεριά, όλα τα παραπάνω αποτελούν το υπηρεσιακό κομμάτι. Αλήθεια όμως….το προσωπικό κομμάτι το σκέφτηκε κανείς; Ρώτησε κάποιος τους συναδέλφους μας, οι οποίοι υπηρετούν εκεί, για αυτές τις ριζικές αλλαγές; Αναλογίστηκε κανείς ότι το κύμα φυγής τους θα είναι αναπόφευκτο, λόγω της δημιουργίας ενός κλίματος αβεβαιότητας σχετικό με την εκτέλεση των καθηκόντων τους;
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το μετρό εφαρμόστηκε για πρώτη φορά με Υπουργική Διάταξη το 1992, ενώ μετά από έξι μήνες κατέστη ασύμφορο και αναποτελεσματικό, διότι οδήγησε σε ελλειμματική αστυνόμευση και στον κατακερματισμό του προσωπικού.
Ας μάθουν αυτοί που θέλουν να εφαρμόσουν αυτό το αναίσχυντο τερατούργημα ότι όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούμε εκεί το απεχθανόμαστε! Ας κατανοήσουν επίσης, ότι όποιος δεν μαθαίνει από την ιστορία του είναι υποχρεωμένος να την ξαναζήσει…και θα τη ξαναζήσουν, γιατί όταν παραστεί η ανάγκη θα καλέσουν ένα μόνο τριψήφιο αριθμό..το 100!!!

Αντιπρόσωπος Ε. ΑΣ. Υ. Α
ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ