“Δεν υπάρχουν Παγκόσμια αναγνωρισμένα διπλώματα στην Ασφάλεια, ούτε Κρατικά Πτυχία VIP”

Με αφορμή απατηλές αναρτήσεις και διαφημιστικά στα κοινωνικά δίκτυα, αναγνωρισμένοι επαγγελματίες του κλάδου εφιστούν την προσοχή σε όσους δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών Ασφάλειας.

Ο κλάδος της παροχής υπηρεσιών Ασφάλειας στην Ελλάδα είναι σχετικά πρόσφατος. Ωστόσο στο χώρο δραστηριοποιούνται επαγγελματίες με γνώση και κατάρτιση.

Όπως επισημαίνεται, “ΚΑΝΕΝΑ Σχολείο ή πτυχίο δεν είναι αναγνωρισμένο σε όλη την (ΕΕ) ούτε.. Παγκοσμίως, καθώς η κάθε χώρα εφαρμόζει διαφορετικό σύστημα και διαδικασία για τις υπηρεσίες στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλειας.

Στην Αγγλία για παράδειγμα, ο κλάδος πιστοποιείται από το (SIA), ωστόσο δεν είναι ο ίδιος, αλλά κάποιος αντίστοιχος στην Γαλλία ή την Γερμανία. Και το πτυχίο που έχει πιστοποίηση στην Αγγλία δεν σημαίνει πως δίνει αυτόματα την άδεια για να εργαστεί ο κάτοχος ως Συνοδός Ασφαλείας, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία και επιπλέον προυποθέσεις.

Άρα ένα πτυχίο που έχει πιστοποίηση του φορέα στην Αγγλία ως Συνοδός Ασφαλείας δε θα αναγνωριστεί σε άλλη χώρα.

Το κάθε Κράτος, (ακόμα και η κάθε Πολιτεία στις ΗΠΑ) έχει διαφορετική της νομοθεσία για τις εκπαιδεύσεις  ωστε να λάβει κάποιος την άδεια εργασίας.

Είναι ελάχιστοι οι Έλληνες που είναι διατεθιμένοι να καθήσουν 140 ώρες για εκπαίδευση, να πληρώσουν το λιγότερο €1500 ευρώ (γιατί όταν έχεις Βρετανικό Σχολείο πρέπει να πληρώσεις το αντίστοιχο ποσοστό στο Βρετανικό φορέα, όλα τα έξοδα και την πληρωμή των Βρετανών).

Επίσης όσων αφορά το Βρετανικό φορέα SIA, η πιστοποίηση αφορά ΜΟΝΟ όσους θέλουν να εργαστούν ΕΝΤΟΣ Αγγλίας. Ωστόσο πολλές Βρετανικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες- αν και δεν το προβλέπει η νομοθεσία-, ζητάνε να έχεις την άδεια SIA καθώς με αυτόν τον τρόπο βεβαιώνουν το επίπεδο εκπαίδευσης που έχει λάβει το Στέλεχος Ασφαλείας.

Για το αν κάποιος λάβει υπόψη μια εκπαίδευση που έχει περάσει Στέλεχος Ασφαλείας, εξαρτάται απο τα αντικείμενα της πιστοποίησης και την αναγνώριση των εκπαιδευτών και του εκπαιδευτικού φορέα.

Υπάρχουν πολλοί Έλληνες που δουλεύουν στο εξωτερικό και κάνουν καριέρα στο χώρο της Ασφάλειας.

ΔΕΝ υπάρχουν αναγνωρισμένα Παγκόσμια η Ευρωπαϊκά Διπλώματα  στην Ασφάλεια  ούτε Κρατικά Πτυχία VIP.”