“Δεν μπορούμε να γίνουμε θεατές, τη στιγμή που η πατρίδα μας και οι συμπολίτες μας χρειάζονται”

Καταγγελία- ανακοίνωση του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών