Χορήγηση Προσωρινού ΑΜΚΑ σε όλους τους ανασφάλιστους κρατούμενους στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Κράτησης της επικρατείας

Πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους ανασφάλιστους κρατούμενους σε Σωφρονιστικά Καταστήματα Κράτησης που δε διέθεταν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΥΠΑ

Το πρόβλημα της έλλειψης ΑΜΚΑ εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων για ανασφάλιστους από τούς εγκλείστους λαμβάνει λύση με την τροποποίηση του σχετικού Νόμου, όπως ενημερώνει ο Γιώργος Καλαμίτσης πρόεδρος του “Παρομηθεα”-”Συλλογος ασθενών ήπατος” και Γενικός Γραμματέας της ένωσης ασθενων Ελλαδος.

Με το Άρθρο 84 του Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Σωφρονιστικού Κώδικα – Τροποποιήσεις στον ν. 2776/1999 και άλλες διατάξεις, προβλέπεται Χορήγηση Προσωρινού Αριθμού Υγειονομικής Περίθαλψης Κρατουμένου (Π.Α.Υ.ΠΕ.Κ.) σε ανασφάλιστους κρατούμενους. Πλέον κάθε κρατούμενος που δεν διαθέτει και δεν πληροί τις προϋποθέσεις έκδοσης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) δύναται, μέσω του Σωφρονιστικού Καταστήματος στο οποίο κρατείται, να αιτείται τη χορήγηση Προσωρινού Αριθμού Υγειονομικής Περίθαλψης Κρατουμένου (Π.Α.Υ.ΠΕ.Κ.) για τον σκοπό της νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής του για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κράτησή του.

Ο Π.Α.Υ.ΠΕ.Κ. καταργείται αυτόματα με την αποφυλάκιση του κρατουμένου. Σε περίπτωση επαναφυλάκισης κρατουμένου και εφόσον εξακολουθεί να μην διαθέτει Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α., ενεργοποιείται εκ νέου ο Π.Α.Υ.ΠΕ.Κ. για το χρονικό διάστημα της νέας κράτησής του.