Αθήνα: Συνέδριο για την Διαφορετικότητα στις Ελληνικές επιχειρήσεις

Το Εναρκτήριο Συνέδριο για την Διαφορετικότητα στις Ελληνικές επιχειρήσεις, στην Ελλάδα.

Πραγματοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας στο Ζάππειο Μέγαρο (09/05) με στόχο να θέσει τις βάσεις για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών στις εταιρείες και οργανισμούς, το Εναρκτήριο Συνέδριο για την Διαφορετικότητα στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για δράση στο πλαίσιο της Χάρτας Διαφορετικότητας (Diversity Charter), πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ιδρύεται στην Ελλάδα το 2019.

Στην εποχή της υπαρκτής παγκοσμιοποίησης γίνεται όλο και πιο σαφές ότι ο δρόμος προς την εφαρμογή της διαφορετικότητας και των ίσων ευκαιριών επηρρεάζει ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητά μας. Πέρα από τις προφανείς θεωρητικές επιβεβαιώσεις ότι η «διαφορετικότητα είναι καλή», δημιουργείται η ανάγκη για έναν διάλογο που θα παρουσιάσει εμπεριστατωμένα τόσο τη γενικευμένη εικόνα, όσο και τις πρακτικές εφαρμογές μιας στρατηγικής διαφορετικότητας στην Ελλάδα σήμερα.

Το Συνέδριο (εδώ) αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα του πεδίου δραστηριοποίησής τους, απευθύνεται σε όλους όσοι φέρουν την ευθύνη να προωθήσουν τις αρχές της διαφορετικότητας, της κοινωνικής ένταξης, της ενσωμάτωσης και των ίσων ευκαιριών στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς τους.

Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Γενικοί Διευθυντές εμπορικών επιχειρήσεων
Γενικοί Εμπορικοί Διευθυντές
Διευθυντές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Διευθυντές Επικοινωνίας
Κοινωνικές Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Εθελοντικές Οργανώσεις
Φορείς και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ακαδημαϊκοί