ΑΣΕΠ: Οριστικοί πίνακες κατάταξης και διάθεσης Δημοτικών Αστυνομικών.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί, στο πλαίσιο της διαδικασίας της κινητικότητας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.Τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, κοινοποίησαν τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, στους οποίους περιλλαμβάνονται οι απορριπτέοι, η οριστική διάθεση υπαλλήλων καθώς και όσοι παραμένουν σε διαθεσιμότητα- για όσους δεν καταλαμβάνουν θέση σπροτίμησης τους-.

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί (09/10) στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ενώ έχουν διαβιβαστεί και στους φορείς υποδοχής.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διάθεσης της (5/2013- αρ.48, Ν. 4262/2014), τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς υποδοχήςκαι παραιτούνται των δικαιωμάτων που απορρέουν, από τυχόν συμμετοχή τους στη σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται. ‘

Όπως σημειώνεται, όσοι είχαν υποβάλει αίτηση θεραπείας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ανακοίνωσης, θα ενημερωθούν γραπτώς από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, με απόσπασμα Πρακτικού, το οποίο θα τους αποσταλεί ταχυδρομικά.