Αρχηγείο ΕΛΑΣ: Τοποθετήσεις νέων Συνοριοφυλάκων (σειρά 2020) για τον Έβρο (πινακες)

Ανακοίνωση για του πίνακες από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ
Εκδόθηκαν (22/10) από το Αρχηγείο της ΕΛ,ΑΣ οι συγκεντρωτικοί πίνακες με τις τοποθετήσεις των νέων Συνοριακών Φυλάκων για τον Έβρο- Γενική Σειρά και Ειδική Σειρά – οδηγοί Δ (σειρά 2020)