Αποκλειστική επιμέλεια στη μητέρα της Ρούπα, για τον 6άχρονο Λάμπρο, με Εισαγγελική Διάταξη

Στη γιαγιά του ανατέθηκε η επιμέλεια του 6άχρονου γιου της Πόλας Ρούπα και του Νίκου Μαζιώτη με διάταξη της Εισαγγελέως Ανηλίκων.

Η Εισαγγελέας Ανηλίκων, αφού μελέτησε το φάκελο της επιμέλειας του ανηλικου γιου της Πόλας Ρούπα και του Νίκου Μαζιώτη- έλαβε υπόψιν τις εκθέσεις της κοινωνικής λειτουργού και της παιδοψυχολόγου- έκρινε και ανέθεσε την επιμέλεια του 6άχρονου Λάμπρου, «βάσει των οποίων και ενεργώντας με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου, κρίνεται ότι η ανάθεση της επιμέλειας στη μητρική γιαγιά είναι υπό τις παρούσες συνθήκες, η πλέον ενδεδειγμένη λύση». Η επιμέλεια του ανηλίκου αποκλειστικά και μόνοανατέθηκε στη μητέρας της έγκλειστης (γιαγιά του ανηλικου)- για ενέργειες τρομοκρατίας του Επαναστατικού Αγώνα και της Ομάδας Λαϊκών Αγωνιστών Πόλας Ρούπα- και όχι και η αδελφή της, η οποία ειχε συνυποβάλλει σχετικό αίτημα αρχικά.

Το σκεπτικό της απόφασης, αναφέρεται και στους λόγους που επιλέγει για την επιμέλεια του ανηλίκου μόνο η γιαγιά του και όχι και η αδελφή της Πόλας Ρούπα.

«Από την εκτίμηση της παιδοψυχιατρικής κλινικής του ΠΑΙΔΩΝ προέκυψε ότι ο ανήλικος έχει καλή συναισθηματική αλληλεπίδραση με τη γιαγιά του και ότι υφίσταται αισθήματα τρυφερότητας. Η σχέση αυτή έχει ήδη εδραιωθεί σε προγενέστερο χρόνο όταν η ίδια είχε αναλάβει εν τοις πράγμασι την επιμέλειά του κατά το χρόνο που η μητέρα του τελούσε υπό προσωρινή κράτηση. Επίσης προέκυψε ότι οι συνθήκες στέγασης και φροντίδας του ανήλικου από τη γιαγιά του είναι ικανοποιητικές».

Σύμφωνα με τις κειμενες διατάξεις οπως ο Νόμος ορίζει και τους περιορισμούς που θέτει η Εισαγγελική Διάταξη.

«Α) ότι τουλάχιστον μία φορά το μήνα θα συντάσσεται από την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας έκθεση σχετικά με την πορεία ένταξης και προσαρμογής του ανηλίκου στο νέο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον και Β) με επιμέλεια της γιαγιάς, να ολοκληρωθεί η παιδοψυχιατρική αξιολόγηση του ανηλίκου και με τη συνεργασία της, να στηριχθεί η ψυχική υγεία του παιδιού από ειδικούς παιδοψυχολόγους».

 

Ο 6άχρονος Λάμπρος αναμένεται να παραληφθεί από το Παίδων όπου παραμένει σε καθεστώς προστατευόμενης Φύλαξης- μετά τη σύλληψη της Πόλας Ρούπα  (05/01) στο σπίτι όπου διέμεναν στην Ηλιούπολη, και θα ταξιδέψει μαζί με τη γιαγιά του στην Καλαμάτα Μεσσηνίας όπου είναι η μόνιμη κατοικία της.