Από €431 έως €619 το μήνα για όσους δουλέψουν στα hotspots|ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ*

Πρόγραμμα για ανέργους που θα τοποθετηθούν σε θέσεις κοινωφελούς εργασίας για τη λειτουργία των hotspots ανακοινώθηκαν με σχετική απόφαση. 

wp-1455626787018.jpgΗ ημερήσια καταβολή είναι συνάρτηση της ηλικίας και της θέσης απασχόλησης στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.

Τα ποσά υπολογίζεται απο €19,81 και όχι περισσότερα από €495,25 μηνιαίως (για τη νυχτερινή απασχόληση στην κατηγορία το ποσο ανερχεται σε €619) για όσους είναι ηλικίας 25 ετών και άνω και €17,27 ημερησίως και όχι περισσότερα από €431,75 μηνιαίως (στην κατηγορία για νυχτερινή απασχόληση το ποσό ανέρχεται στα €539,75) για απασχολούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών.

Χωρίς περικοπή αποδοχών μπορούν να απουσιάζουν οι εργαζόμενοι έως 2 ημέρες το μήνα και έως 13 με αναρρωτική ενώ προβλέπονται οι παρακάτω ειδικές άδειες και μειωμένα ωράρια:
Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω επαπειλούμενης κύησης, κύησης και λοχείας η απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια απουσίας και παρατείνεται η δυνατότητα παραμονής στο πρόγραμμα έως 10 μήνες.
Για ΑΜΕΑ ή όσους έχουν παιδιά με πνευματική ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και πάνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω ή έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και πάνω, τον/την οποίο/α συντηρούν, έχουν δικαίωμα σε μειωμένο ωράριο κατά 1 ώρα την ημέρα.
Οι γονείς δικαιούνται είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά μία ώρα την ημέρα και μέχρι το τέκνο να φτάσει στην ηλικία των 30 μηνών. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης των γονέων για τη φροντίδα του παιδιού δίδεται και στους θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 6 ετών, με τους ίδιους όρους των φυσικών γονέων και με χρονική αφετηρία την υιοθεσία του παιδιού. Το δικαίωμα αυτό αποδίδεται στον έναν από τους δύο γονείς προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 16 ετών δικαιούται να απουσιάζει 2 ημέρες, σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης.
Πέντε ημέρες απασχόλησης λόγω γάμου.
Δύο ημέρες λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, αλλά και εξ αγχιστείας συγγενών.